Ondernemers en gemeente Steenwijkerland zetten samenwerking voort

1 april 2014
Door Regio Zwolle

Coördinatie en afstemming

In 2009 is de samenwerking tussen gemeente en BCS Parkmanagement gestart en in 2013 zijn er con­crete afspraken gemaakt waarvoor de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld. Deze samenwerking heeft op de bedrijventerreinen geleid tot meer coördinatie en afstemming met betrekking tot thema’s zoals accountmanagement, verbetering (digitale) dienstverlening, verbetering ruimtegebruik, duur­zaamheid, werkgeversbenadering en inkoop/aanbesteding.

Accountmanagement

Zo wordt met een goed accountmanagement bereikt dat gemeente en BCS Parkmanagement van el­kaar weten wie wat met welke ondernemer bespreekt.

Betere dienstverlening

Het verbeteren van de (digitale) dienstverlening in combinatie met de vermindering van de regeldruk zorgt voor een sneller contact met de gemeente, minder gedoe voor de bedrijven en besparing van tijd en geld. Hierdoor verbetert de relatie tussen gemeente en ondernemers.

Duurzaamheid en arbeidsmarkt

Ten slotte is het voor de gemeente van belang ondernemers betrokken te krijgen bij de thema’s duur­zaamheid en arbeidsmarkt. Doelstellingen die de gemeente zich op deze gebieden heeft gesteld, kun­nen zonder samenwerking met het bedrijfsleven niet gehaald worden.

€ 30.000,– voor samenwerking

Het college heeft besloten om voor dit jaar € 30.000 beschikbaar te stellen voor de samenwerking met BCS Parkmanagement.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Werd, gemeente Steenwijkerland, team Communicatie, telefoon (0521) 53 86 10, marcel.de.werd@steenwijkerland.nl

.