Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland stap dichterbij

5 september 2017
Door Irna Evers

Provinciale Staten hebben op 19 juli 2017 unaniem ingestemd met het investeringsvoorstel voor de Maritieme Servicehaven (MSNF) bij Urk en het (gewijzigde) Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Daarmee is de realisatie van MSNF een belangrijke stap verder.

De Staten gaan ermee akkoord dat er 7 miljoen euro aan Zuiderzeelijngelden naar de haven gaat. De provincie heeft er vertrouwen in dat MSNF wordt gerealiseerd. De provincie treedt op als risicodragend ontwikkelaar van de maritieme servicehaven. Een sluitende businesscase was voor Provinciale Staten een belangrijke randvoorwaarde voor instemming met het investeringsvoorstel voor de haven.

Zekerheid dat de haven er daadwerkelijk komt is er pas als de aanbesteding succesvol is afgerond.

 

Belangrijke economische impuls

De nieuwe haven draagt bij aan de economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland en zorgt voor nieuwe banen. In de haven zullen ondernemers uit de scheepsbouw en maritieme dienstverlening vestigen die nu, met name in de oude haven van Urk, onvoldoende ruimte hebben voor hun groeiende activiteiten. De nieuwe servicehaven is daarom een lang gekoesterde wens van de ondernemers en van de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Gedeputeerde Appelman is blij met het besluit van Provinciale Staten.

De gemeente Urk is ook blij met het besluit. Zo tweet wethouder Geert Post over een 'prachtig besluit'. Het plan voor de haven ligt er al jaren, maar kwam niet van de grond, vanwege de kosten. De gemeente Urk gaf vorig jaar aan dat ze de haven niet zelf kan ontwikkelen en de provincie nam de leiding over.

Planning

Naar verwachting gaat de aanbesteding van het project eind dit jaar van start.  In het voorjaar van 2018 wordt definitief besloten of de servicehaven er komt.