Regio Zwolle stapt over eigen grenzen

8 november 2017
Door Regio Zwolle

Regio Zwolle stapt over eigen grenzen

Inspirerende expertmeeting ‘werkwijze – capaciteit’

Op 2 oktober jongstleden organiseerde het procesteam werkwijze – capaciteit een expertmeeting. Doel van de meeting was om input te krijgen voor het beantwoorden van de vraag: Hoe kunnen we een werkwijze ontwikkelen die de slagkracht vergroot en de lichte structuur behoudt om zodoende een economische topregio te blijven.

Het begint met een gezamenlijk waarom De start van elke samenwerking begint met de vraag, waarom doen we dit eigenlijk? Als je het niet eens bent over een gezamenlijke ambitie dan kom je geen stap verder. Als die ‘waarom’-vraag is beantwoord, is de volgende stap hoe gaan we met elkaar samenwerken en wat is daarvoor nodig. Dan gaat het over werkwijze en capaciteit, één van de vier deeltrajecten als vervolg op de rapportage Proeftuin regio Zwolle.

Vier hoofdlijnen De bijeenkomst werd bezocht door ondernemers, onderwijsbestuurders en ambtenaren en bestuurders uit gemeenten en provincies. De verschillende sprekers en werkvormen leidden tot levendige discussies en gesprekken: waardevolle input voor het schrijven van een advies. Uit de bijeenkomst hebben we vier hoofdlijnen opgesteld, namelijk:

  1. Behoud een licht netwerk en bouw aan stevige (gelegenheids-) coalities, de zogenaamde coalition-of-the-willing rond belangrijke opgaven;
  2. Zet heldere stappen in een resultaatgericht proces, zowel op het niveau van het netwerk als op het niveau van de opgave;
  3. Formuleer duidelijke spelregels die de effectiviteit verhogen;
  4. Werk aan randvoorwaarden die die de juiste omstandigheden voor effectief samenwerken creëren.

Gouden spelregels De bijeenkomst werd afgesloten met het de vraag aan de aanwezigen om ‘gouden spelregels’ te formuleren. Dat leverde een aantal mooie uitspraken op: ‘stop als het niet werkt’, ‘Je komt met de inhoud zo ver als de relatie het toelaat’ en ‘breng de ambitie en de executiekracht in balans’.

Het procesteam gaat nu aan de slag de verkregen input en daarmee met het uitwerken van het advies. In januari leveren de vier deeltrajecten één gezamenlijk advies op.

regio zwolle over eigen grenzen