Gemeente Zwolle start pilot reshoring

20 december 2017
Door Regio Zwolle

Gemeente Zwolle start pilot Reshoring

De gemeente Zwolle start in 2018 met een pilot reshoring. Reshoring is het terughalen van productieactiviteiten en werkzaamheden uit het buitenland naar de regio. De maakindustrie heeft toekomst in de regio en biedt kansen voor de economie. Daarom heeft gemeente Zwolle samen met partners het initiatief genomen een pilot te starten en ondernemers te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de kosten en kansen van reshoring.  

Zwolse voorbeelden

Diverse bedrijven hebben in de afgelopen decennia een deel van hun bedrijfsactiviteiten verplaatst naar het buitenland. Een omgekeerde trend is dat bedrijven productie terughalen, ook wel reshoring genoemd. De mogelijkheden voor reshoring zijn eerder dit jaar gedeeld met Zwolse ondernemers en andere belangstellenden. Ondernemers onderkennen het nut en de noodzaak ervan, maar missen inzicht in de kosten en kansen en praktijkvoorbeelden. Daarom wil de gemeente een pilot gaan doen met Zwolse bedrijven.

Uniek De pilot ‘reshoring’ ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven bij het inschatten van de kosten van het terughalen van de productie. De speciaal ontwikkelde rekentool die hiervoor gebruikt wordt, kan daar binnenkort inzicht in geven. De aanpak is uniek in Nederland en is tot op heden alleen in Noord-Brabant in de praktijk toegepast.

De Universiteit van Tilburg, die de rekentool ontwikkeld heeft, en Windesheim gaan de pilot begeleiden. 

Kansen

Wethouder René de Heer: ‘Met deze pilot willen we bedrijven helpen met het verzamelen van kennis en informatie om een gedegen afweging te maken om te ‘reshoren’. Het rekenmodel geeft inzicht in de kosten en kansen voor bedrijven. Daarvan profiteren ook de stad en de regio, want het terughalen van werk levert nieuwe banen op.’

pilot reshoring gemeente zwolle