Ondernemersklimaat


Regio Zwolle presteert economisch gezien op een tal van vlakken boven het nationale gemiddelde. Dat blijkt onder meer uit de Regio Zwolle Monitor. Daarnaast hebben de stappen die de regio gezet heeft om samenwerking te bevorderen bijgedragen aan het succes van de regio en de evenwichtige ontwikkeling die de regio als geheel kenmerkt.

 

Op de sterke schouders van familiebedrijven

Financieel gezonde familiebedrijven vormen het fundament van het succes van Regio Zwolle. Meer dan 75 % van onze bedrijven is een familiebedrijf en gezamenlijk zijn ze een bindmiddel, een onmisbare motor van de economie. Deze MKB-bedrijven hebben hun wortels diep in de regionale grond en zijn daardoor betrokken bij de regio en haar inwoners. Door de bank genomen hebben ze oog voor de lange termijn, zijn ze vernieuwend zonder het oude te verliezen én onderhouden ze een duurzame relatie met hun medewerkers.

 

De hechtheid en samenhang van de Regio Zwolle zorgen voor een evenwichtig totaalpakket van gunstige randvoorwaarden als: 

  • Een veerkrachtige en diverse economische structuur;
  • Ruimte voor bedrijvigheid;
  • Goed bereikbaar vanwege de gunstige ligging tussen de Randstad en Noord- en Oost Nederland;
  • Aantrekkelijke woonomgeving.

Kortom, Regio Zwolle beschikt over een rijke voedingsbodem waarop ontwikkeling uitstekend floreert. Niet voor niets scoort Regio Zwolle al jaren in de top van economisch sterke regio's in het onderzoek van Bureau Louter en Elsevier.

Wilt u uw bedrijf vestigen in Regio Zwolle? Neem contact op met één van de accountmanagers van de twintig gemeenten van Regio Zwolle.

Verkeersplein ABN AMRO Toren Regio Zwolle

Port of Zwolle Haven Kampen