Wegen naar de toekomst

Publicatie

Wegen naar de toekomst

Download

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Publicatie

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Download

De kracht van Oost Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel gaven opdracht tot de studie ‘De kracht van Oost-Nederland’. Daarin analyseerden zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd. Tijdens een congres op 6 december 2016 werden de resultaten gepresenteerd.

Publicatie

De kracht van Oost Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel gaven opdracht tot de studie ‘De kracht van Oost-Nederland’. Daarin analyseerden zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd. Tijdens een congres op 6 december 2016 werden de resultaten gepresenteerd.

Download

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Vier jaar geleden zijn gemeenten de samenwerking gestart, nu staat er een doelgericht samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, onderzoek en overheden bijeen in een grote werkconferentie over de toekomst van de regio. Regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema’s:

• Economische ontwikkeling

• Sociale innovatie

• Positionering en verbinding

Lees verder en download de PDF

Publicatie

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Vier jaar geleden zijn gemeenten de samenwerking gestart, nu staat er een doelgericht samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, onderzoek en overheden bijeen […]

Download

Regio Zwolle Monitor 2016

De Regio Zwolle bestaat uit 20 gemeenten die zich uitspreiden over vier verschillende provincies, drie verschillende Kamers van Koophandel en vijf verschillende COROP-gebieden. Dit zorgt ervoor dat de voor de Regio Zwolle Monitor benodigde informatie weliswaar verkrijgbaar is, maar slechts fragmentarisch beschikbaar en dat deze op elkaar moet worden afgestemd.
Het onderzoek dat aan de Monitor ten grondslag ligt, wordt onder leiding van het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim verricht door een onderzoeksteam, waar ook Rabobank Groep Economisch Onderzoek, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, de 20 gemeenten en Provincie Overijssel aan bijdragen. Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt deze op elkaar af en vertaalt ze naar bruikbare indicatoren. Deze indicatoren worden aan de hand van drie pijlers in de Monitor inzichtelijk gemaakt: staat van het bedrijfsleven, demografische en sociaal-economische index en economische cultuur in beeld.

Publicatie

Regio Zwolle Monitor 2016

De Regio Zwolle bestaat uit 20 gemeenten die zich uitspreiden over vier verschillende provincies, drie verschillende Kamers van Koophandel en vijf verschillende COROP-gebieden. Dit zorgt ervoor dat de voor de Regio Zwolle Monitor benodigde informatie weliswaar verkrijgbaar is, maar slechts fragmentarisch beschikbaar en dat deze op elkaar moet worden afgestemd. Het onderzoek dat aan de […]

Download

Regio Zwolle Monitor 2016 (Samenvatting)

De Regio Zwolle bestaat uit 20 gemeenten die zich uitspreiden over vier verschillende provincies, drie verschillende Kamers van Koophandel en vijf verschillende COROP-gebieden. Dit zorgt ervoor dat de voor de Regio Zwolle Monitor benodigde informatie weliswaar verkrijgbaar is, maar slechts fragmentarisch beschikbaar en dat deze op elkaar moet worden afgestemd.
Het onderzoek dat aan de Monitor ten grondslag ligt, wordt onder leiding van het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim verricht door een onderzoeksteam, waar ook Rabobank Groep Economisch Onderzoek, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, de 20 gemeenten en Provincie Overijssel aan bijdragen. Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt deze op elkaar af en vertaalt ze naar bruikbare indicatoren. Deze indicatoren worden aan de hand van drie pijlers in de Monitor inzichtelijk gemaakt: staat van het bedrijfsleven, demografische en sociaal-economische index en economische cultuur in beeld.

Download de samenvatting van de Regio Zwolle Monitor 2016, die is uitgereikt tijdens het Regio Zwolle Congres.

 

Publicatie

Regio Zwolle Monitor 2016 (Samenvatting)

Download de samenvatting van de Regio Zwolle Monitor 2016, die is uitgereikt tijdens het Regio Zwolle Congres.

Download