arrow left Terug

Regio Deal


We werken momenteel aan een nieuwe pagina over de Regio Deal Regio Zwolle

Deze webpagina over de Regio Deal Regio Zwolle maken we in oktober 2021 up-to-date om telkens de meest recente informatie te delen via deze site. Begin november is deze pagina weer actueel.

Wel kunt u de glossy over met alle projecten uit de Regio Deal hier lezen en de eerste nieuwsbrief over de uitvoering van een aantal projecten: 20210625 Nieuwsbrief Regio Deal Regio Zwolle nummer 1

Wat is de Regio Deal Regio Zwolle?

De Regio Deal Regio Zwolle is een investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken we de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Dat is gunstig voor onze 780.000 inwoners en duizenden bedrijven. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn met oog voor de brede welvaart.

Korte terugblik

Begin maart 2020 werd duidelijk dat Regio Zwolle een Regio Deal met het Rijk zou gaan sluiten. Dit na een zorgvuldig gelopen proces in samenwerking met onze partners in de regio, de provincie Overijssel en het Rijk. De definitieve toewijzing van het Rijk vond in juli 2020 plaats en in de loop van de tweede helft van 2020 zijn de meeste subsidies aan de ingediende projecten verstrekt. De projecten bevinden zich nu in de uitvoeringsfase.

Meer weten?

In de glossy leest u alles over wat de projecten inhouden en in de nieuwsbrief is een aantal uitgelicht.

Vragen? U kunt terecht bij Regio Zwolle via regiozwolle@zwolle.nl of kijk op de pagina met contactgegevens.