Regio Zwolle dag 15 november

21 november 2017
Door Regio Zwolle

Regio Zwolle dag 15 november

Op 15 november vond weer de halfjaarlijkse oploop van alle partners in de Regio Zwolle plaats. De gemeente Zwolle was dit keer de gastgemeente.  Een groot gedeelte van de dag vond plaats in het  Cibap (MBO vakschool voor de creatieve sector). De school is een geweldige en bruisende locatie om zoveel mensen te ontvangen, plekken te bieden voor vergaderingen en  werkateliers. Maar ook een plek waar op een ontspannen manier met elkaar werd geluncht en later op de dag met elkaar een afsluitende borrel werd gedronken. 

Het belangrijkste doel van deze dagen is ontmoeting en netwerken. Samenwerken kan alleen als je elkaar kent en van elkaar weet waar je mee bezig bent en waar je elkaar vervolgens kunt versterken. De ochtend is benut voor bestuurlijk overleg tussen burgemeesters en gedeputeerden, werkateliers voor wethouders over het thema Human Capital en over het thema Ruimtelijke Identiteitskaart Regio Zwolle. De gemeentesecretarissen hebben het thema ambtelijke samenwerking verder met elkaar hebben besproken, mede naar aanleiding van een presentatie van de Stichting Metropool Regio Zwolle. Ook was er een eerste gezamenlijk overleg van de griffiers in de regio Zwolle. Met het zicht op gemeenteraadsverkiezingen in maart is het van belang om gezamenlijk na te denken over de betrokkenheid van raadsleden bij de regionale samenwerking. Een aantal studenten van het Cibap was ook aanwezig bij deze bijeenkomsten. Een mooie kennismaking over en weer.

Rond 11.00 uur waren er inmiddels zo’n 150 deelnemers aangeschoven, want alle andere O’s waren ook binnen.  Onder leiding van Maarten Hageman (hoofddocent van onze leergang regionaal samenwerken) is er gesproken in korte blokjes van een kwartier met een aantal mensen over de kansen die het regeerakkoord ons biedt, waarbij Henk Jan Meijer als voorzitter van de Regio samen met Boudewijn Steur ( hoofd Strategie van ministerie van Binnenlandse Zaken) de aftrap deed. Hoofdconclusie was dat er voldoende kansen liggen voor onze regio voor een regiodeal, maar dat we wel zelf met een duidelijk (en gezamenlijk) bod moeten komen richting rijk. Belangrijke thema’s voor ons zijn dan o.a.: Human Capital (tekort aan geschoolde arbeidskrachten), innovatie van onze kernsectoren, energietransitie, bereikbaarheid. We zullen focus met elkaar moeten aanbrengen. En het bouwen aan een nieuwe agenda biedt ons die kans.

Na een uitstekende regionale broodmaaltijd werd het tijd voor een kennismaking met de gastgemeente Zwolle.

Er zijn werkbezoeken gebracht aan: Wehkamp, Polymer Science Park, ontwikkeling binnenstad van Zwolle , Spoorzone/Hanzeland en het Sociaal Werkbedrijf Wezo.

We kunnen terugkijken op een geslaagde Regio Zwolle dag met voldoende ruimte voor kennismaking maar ook inhoudelijke verdieping en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om Regio Zwolle in die top 10 van economisch best presterende regio te houden.

Regio Zwolle Dag welkom burgemeester Henk Jan Meijer