OSAsense genomineerd voor de Nationale Zorg Innovatie prijs

26 februari 2018
Door Regio Zwolle

OSAsense genomineerd voor de Nationale Zorg Innovatie prijs

OSAsense is vanuit de Provincie Overijssel genomineerd voor de Nationale Zorg Innovatie prijs 2018. 15 maart mogen zij hun innovatie presenteren tijdens het Health Valley Congres.

OSAsense is een screeningsinstrument, waarmee patiënten laagdrempelig, snel en kosteneffectief gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van slaapapneu. OSAsense kan worden ingezet door de huisarts (eerste lijn), zodat een aanzienlijk deel van de onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis kan worden voorkomen. Hiertoe maken we gebruik van een gevalideerde online vragenlijst in combinatie met een nachtelijke zuurstofmeting bij de patiënt thuis. Ons primaire doel is om patiënten met een hoog risico op slaapapneu sneller en eenvoudiger op te sporen, terwijl óók de kosten van diagnostiek aanzienlijk worden gereduceerd.

winnaar osasense