Actieplan Climate Campus: vaart maken met klimaatadaptatie

13 maart 2018
Door Regio Zwolle

De kersverse stichting Climate Campus, kennis- en innovatienetwerk in Oost-Nederland, wil werk en vaart maken met klimaatadaptatie. Ruim 40 organisaties en bedrijven uit de Ijssel-Vechtdelta en daarbuiten zijn uit op nieuwe kennis en innovaties voor een klimaatbestendige leefomgeving die ze samen met overheden, corporaties en zorginstellingen willen ontwikkelen. Dat staat in het actieplan dat het nieuwe stichtingsbestuur vandaag in BrainZ, Spoorzone Zwolle presenteerde.

Uniek Uniek is dat bedrijven en inwoners in buurten en straten nadrukkelijk zullen worden uitgenodigd als ervaringsdeskundigen en leveranciers van vraagstukken rond klimaatbestendig wonen, werken, ontwikkelen en ondernemen. Meer dan vijftig procent van de bebouwing en leefomgeving in de regio is eigendom van particuliere woningbezitters en private partijen. Als we oplossingen en innovaties ontwikkelen voor het ‘nieuwe klimaat’ moeten we de omgeving betrekken, stelt het nieuwe stichtingsbestuur. De nieuwe weersextremen kunnen immers tot grote schade en problemen leiden en de economie aantasten. Andersom, als je nu de leefomgeving aanpast en samen nieuwe oplossingen verzint, kan dat een enorme economische boost geven. Te vergelijken met de economische ontwikkeling die zich eerder voltrok bij de transitie van kolen naar gas.

Actieplan

Het gepresenteerde actieplan bevat ideeën en oplossingen die in 2018-2019 door themagroepen verder worden uitgewerkt tot oplossingen voor klimaatbestendige delta’s. Een Innovatieagenda richt zich bijvoorbeeld op initiatieven voor Citizens’ Scienceprojecten zoals SensHagen, dat vandaag ook werd gepresenteerd. Hier draait het om inwoners in Stadshagen die met sensoren in hun tuin het KNMI en RIVM helpen om data te verzamelen rond stadsklimaat en fijnstof.

Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle zijn partner. Zij juichen de ontwikkeling van Climate Campus toe als kenniscentrum in de regio met betekenis voor de IJssel-Vechtdelta en zelfs voor Nederland en Europa. De overheden krijgen nog een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur dat nu bestaat uit Liesbeth Rijsdijk (Hogeschool Windesheim), Matthijs Nijboer (Natuur- en Milieu Overijssel), Han de Wit (Ingenieursbureau Tauw) en Koos Veerman (ingenieursbureau Royal Haskoning DHV).

De feestelijke lancering werd voorafgegaan door 6 pitches over klimaat van studenten van

Hogeschool Windesheim, Universiteit Twente en Wageningen University. Zij verdiepten zich onder meer in het stadsklimaat en de Toekomst van de aarde. Zij kregen als dank een door watergezant Henk Ovink gesigneerd exemplaar van Too Big, zijn nieuwe boek over klimaat.

climate campus klimaat adaptatie