Succesvolle samenwerking Beter Benutten Café met Logistiek Netwerk van Regio (PEC)Zwolle United

22 mei 2018
Door Regio Zwolle

Op 14 april j.l. hebben we – geheel in de filosofie van Beter Benutten -   het (werkgevers)netwerk van Beter Benutten verbonden met het Logistiek Netwerk van Regio Zwolle United

In plaats van een regulier BB café hebben we ons netwerk uitgenodigd voor de thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen Exelcior.

Ongeveer 50 mensen namen deel aan deze themabijeenkomst waarbij de thema’s nieuwe en slimme mobilteits(netwerken) en logistiek centraal stonden.

Arno Jansen, directeur van Regio Zwolle United, opende de bijeenkomst en legt een verband tussen sport en logistiek. Daarna leidde Danny Pol de bijeenkomst met tonen van enkele feiten en cijfers over de werkgelegenheid in de logistiek. Deze maakt volgens onderzoek ‘Kracht van Oost ‘ 12 % uit van de Regio en levert 13% van de toegevoegde waarde in de Regio!

Inleider Frank Steijn van enMorgen nam ons vervolgens mee naar enkele bereikbaarheidsinitiatieven in Amsterdam. Met het netwerk BREIKERS ondersteunt hij werkgevers in het vinden en uitvoeren van mobiliteitsoplossingen in de stad. Doelstelling is een vertragingsvrij 2020! Dit betekent dat medewerkers van dit bedrijvennetwerk niet meer in de file te hoeven staan omdat ze de keuze hebben of en hoe ze reizen! Ze worden daarmee een zgn. “keuzereiziger” en maken per dag afhankelijk van taken en afspraken een specifieke keuze voor een vervoersmodaliteit.

Frank schetste enkele nieuwe mogelijkheden ( 4D ruimtegebruik: laad/losplaats, terras, parkeerplaats bewoners) ; bedrijven die stedelijke distributie(centra) zelf organiseren, creatieve oplossingen om werkbusjes uit de binnenstad te weren, maar ook de (fiscale) belemmeringen die sommige oplossingen nog kennen: een parkeerplaats bij de zaak mag van de fiscus, een parkeerplaats buiten de stad om verder te reizen met bijvoorbeeld fiets of OV, mag (nog) niet! Ook het fenomeen Leasefiets en bijtelling kwam langs. Ook vertelde Frank dat steeds meer bedrijven overwegen hun dure parkeerplekken ( ZUIDAS) in te leveren voor goede fiets – en OV voorzieningen voor de medewerkers.

Kern van het verhaal: bedrijven doen het zelf! Een netwerk voorziet en ondersteunt hen bij kennis, ideeën en oplossingen en vraagt aandacht nog op te lossen zaken bij de overheid.

Tot slot is kort aangegeven wat de mobiliteitsmakelaar en de logistieke makelaars van Beter Benutten Zwolle – Kampen doen.

Daarna werd er flink ge-netwerkt tijdens de borrel, zagen we een mooie wedstrijd ( beetje saai misschien met 1-1 eindstand …) en werd er ook bij de Regio Zwolle Bar goed ge-netwerkt door de aanwezigen.

Kortom: verbinden van netwerken levert op!

beter benutten cafe met logistiek netwerk van regio zwolle