Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland met minister Sigrid Kaag en minister Hugo de Jonge

18 juli 2018
Door Regio Zwolle

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan van 9 tot en met 12 oktober mee met de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brengen. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

Veilige en Digitale Industrie - Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken en Homburg

Het programma richt zich op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid, die zich met de digitalisering van de industrie bezighouden. Doelgroepen zijn de Nederlandse hightech maakindustrie, evenals bedrijven en kennisinstellingen die de hightech maakindustrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen.

Er wordt vooral gekeken naar thema’s die onder de brede noemer 'Veilige en Digitale Industrie' aan zowel Nederlandse als Duitse zijde prioriteit hebben. Deze thema's zijn bovendien van groot economisch belang voor de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts. Het gaat met name om onderwerpen als Smart Industry/Industrie 4.0, Big Data, Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Cybersecurity. Daarbij worden nieuwe innovatieve ontwikkelingen, samenwerkingskansen, maar ook zaken als benodigde skills, de ethische, juridische en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen belicht.

Bekijk het voorlopige programma (pdf).

eHealth & Ouderenzorg - Mainz, Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern

De deelstaten Rijnland-Palts (circa 4 miljoen inwoners) en Saarland (circa 1 miljoen inwoners) hechten veel waarde aan medische en verpleegkundige zorg voor iedereen, ongeacht of de burgers in een stad of op het platteland wonen. Rijnland-Palts gaf in 2015 per capita gemiddeld € 4.292 uit aan zorg en in Saarland was dit € 4.391. De deelstaat Rijnland-Palts heeft het programma 'Gesundheit & Pflege 2020' gelanceerd met als focus de koppeling van poliklinische en intramurale zorg.

Tot de grootste uitdagingen behoren namelijk demografische veranderingen (vergrijzing), het zekerstellen van goede zorg (specialistische zorg, thuiszorg, zorg op afstand), het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Een mooie kans voor innovatief Nederland!

Bekijk het voorlopige programma (pdf).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland met minister Sigrid Kaag en minister Hugo de Jonge