Unieke leergang ‘Samenwerken Triple Helix Regio Zwolle en Talentenregio’ van start

27 november 2018
Door Marnix Hersbach

Eind november start de leergang “Triple Helix: Samenwerken tussen overheid, ondernemers en onderwijs”. Deze unieke cursus wordt georganiseerd door Regio Zwolle in samenwerking met Talentenregio. Vooral professionals van gemeenten, provincie, onderwijs en het bedrijfsleven zitten in de klas, maar staan ook voor de klas. Een keur aan gastdocenten komt langs om hun ervaring over samenwerken te delen. Het is de eerste keer dat Regio Zwolle en Talentenregio deze cursus aanbieden in deze triple helixvorm.

Kees Praamstra, secretaris Regio Zwolle legt uit: “Samenwerken is complex en meer dan ooit relevant; in de netwerksamenleving is iedere organisatie aangewezen op slimme partnerschappen. Om iets te bereiken voor de samenleving willen overheden steeds meer samen optrekken. Daarbij zoeken zij ook de samenwerking met de maatschappij, met inwoners, wijken en verenigingen. Maar ook steeds meer met organisaties uit de wereld van ondernemers, onderwijs en onderzoek.”

Samenwerken is complex

Samenwerken is leuk en leerzaam én lastig. Het is een wereld vol dilemma’s. Tal van spelers, ambtelijk en bestuurlijk, binnen en buiten de eigen organisatie, met een eigen belang, processen, agenda’s, managementopgaven en motieven. Christina Weenk van Talentenregio: “We zien ook wel onbegrip, verbazing en beeldvorming over elkaars inzet, betrouwbaarheid en slagkracht. En al die samenwerkingsvormen, met wisselende rollen, taken en structuren, compliceren de samenwerking verder. Mensen zijn soms bezorgd over de democratische legitimatie van al die regionale arrangementen. De verwachting is dat deze cursus mensen echt vooruit helpt in samenwerken. Dat heeft weer zijn positieve effect op de communicatie met onze inwoners en ondernemers.”

Kennis

Praamstra vervolgt: “In de leergang kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar samenwerken. Er is aandacht voor actuele wetenschappelijke inzichten en politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt toegespitst op je eigen praktijk: welke kennis, instrumenten en vaardigheden heb je tot je beschikking voor jouw werk? Enthousiast geworden? De huidige klas zit al vol met belangstellenden, maar volgend jaar starten we weer bij voldoende deelnemers.”

 

Docenten en gastsprekers

De leergang staat onder leiding van dr. mr. Maarten Hageman, kerndocent samenwerken van de VNG en van de VU Law Academy. Hageman is voormalig secretaris Regio Rivierenland, Regio Nijmegen en stadsregio Arnhem-Nijmegen en faculteitsdirecteur van de Radboud Universiteit Nijmegen. De betrokken docenten zijn toonaangevend in de samenwerking, als onderzoeker of adviseur, binnen en buiten onze regio.