Economie van de Regio Zwolle groeit bovengemiddeld

19 december 2018
Door Marnix Hersbach

Regio Zwolle ambieert vierde economische topregio van Nederland

In de Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten en vier provincies, is de economische groei wederom hoger dan de groei in heel Nederland. Dat blijkt uit de Regio Zwolle Monitor 2018 die vorige week is gepresenteerd. Door de krachtige groei blijft de werkgelegenheid in de lift en daalt de werkloosheid verder. 

 

De jaarlijkse monitor brengt aan de hand van cijfers en statistieken de economische ontwikkeling van de regio in beeld. Uit de monitor blijkt dat de Regio Zwolle zich als een aantrekkelijke regio manifesteert waar steeds meer bedrijven en mensen willen wonen en werken en waar ruimte is voor groei. De hechte samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen draagt hieraan bij. De regio heeft een goede uitgangspositie voor de ambitie om de vierde economische topregio van Nederland te worden, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

 

Een aantal cijfers uitgelicht

  • Al enkele jaren is de economische groei in de Regio Zwolle hoger dan die in heel Nederland. In 2017 bedroeg de economische groei in de Regio Zwolle 3,3 procent; landelijk nam de omvang van de economie toe met 2,9 procent.
  • De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, wat tot uitdrukking in het aantal vacatures. In de eerste helft van 2018 zijn er in de Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, 10.000 meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • Robotisering biedt kansen voor economische groei en productiviteitsverhoging, mits het kennisniveau binnen de bedrijven op peil is. Veel bedrijven in de technologische industrie beschikken inmiddels over geautomatiseerde productiesystemen, maar beschikken niet of onvoldoende over adequaat opgeleid personeel. Dit is wel noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de apparatuur die aanwezig is in de bedrijven.
  • Ruim 5% van het nationale exportvolume is afkomstig uit de Regio Zwolle. Dat is fors als het wordt afgezet tegen de 3,1% die de totale economie van de Regio Zwolle bijdraagt aan de nationale economie. Een groot deel bestaat uit wederuitvoer waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de logistieke scharnierfunctie van de regio.
  • 45% van de werkgelegenheid in de regio wordt ingevuld door banen in de sectoren groot- en detailhandel, zorg en welzijn en industrie. Dat maakt mede dat de regio een goede afspiegeling vormt van Nederlands economische structuur als geheel.

 

Werkgelegenheid

De arbeidsmarkt presteert beter dan in vergelijkbare regio’s. In de eerste helft van 2018 zijn er in Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, 10.000 meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. Werkzoekenden vinden over het algemeen gemakkelijker een baan. Keerzijde is dat veel vacatures moeilijk te vervullen zijn. Deze ontwikkeling illustreert ook de uitdaging van het human capital vraagstuk in de regio. Een vraagstuk dat gezamenlijk wordt opgepakt door de samenwerkende partijen in de regio; overheid, onderwijs en ondernemers. Henk Jan Meijer, voorzitter van de Regio Zwolle, “Het gaat bij menselijk kapitaal om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. We investeren in alle mensen, in alle sectoren, op alle opleidingsniveaus. De focus ligt op tekorten oplossen en het voorkomen van mismatches.”

Dit en meer leest u in de Regio Zwolle monitor.