Ervaar het innovatie ecosysteem in de Regio Zwolle!

8 januari 2019
Door Marnix Hersbach

Update 31/01/2019: De bijeenkomst is geannuleerd.

Achtergrondinformatie:
Regio Zwolle kent een krachtige autonome economische groei. Innovatie in het bedrijfsleven, bij start-ups en op de specifieke topsectoren kunststoffen, life science & health, agri & food en e-commerce zijn drijvende krachten achter deze sterke concurrentiepositie, maar ook voor blijvende vitaliteit van Regio Zwolle. Wist u dat Nederland op de tweede plaats staat op de wereldwijde innovatieindex? En dat de Regio Zwolle actief beleid voert om ondernemers, organisaties en mensen met een geweldig initiatief in de 21 gemeenten te ondersteunen op het gebied van innovatie?

Polymer Science Park, Health Innovation Park en Kennispoort Regio Zwolle vormen belangrijke pijlers van het innovatie ecosysteem in de Regio Zwolle. Zij ondersteunen regionale initiatieven bij hun innovatievraagstukken en brengen kansrijke economische thema’s tot ontwikkeling. Jaarlijks worden honderden regionale ondernemers en projecten ondersteunt bij hun vernieuwingsvraagstukken. Dit geldt voor bedrijven in de sectoren kunststoffen, health en agrifood, maar ook voor startups en het brede midden- en kleinbedrijf en voor organisaties en instellingen in Regio Zwolle. Deze vragen spelen bijvoorbeeld op het gebied van recycling en duurzaam circulaire kunststof producten, e-commerce, smart industries, internationaal ondernemen, financiering, octrooiaanvragen, koppeling met onderwijs of ondersteuning bij een businesscase.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Rosanne Smook, rosanne@kennispoortregiozwolle.nl.