Ondernemerskringen Regio Zwolle delen initiatieven

16 april 2019
Door Harmieke Paters

Op 4 april vond in het stadion van PEC Zwolle de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuursleden van ondernemerskringen uit Regio Zwolle plaats. Na succesvolle eerdere edities, stond de bijeenkomst in het teken van belangrijke transities in de regionale economie. Ondernemerskringen uit Regio Zwolle deelden hun initiatieven op deze thema’s.

Het gaat economisch goed met Regio Zwolle. Toch staat de regionale economie voor belangrijke uitdagingen om in de toekomst bijvoorbeeld innovatief en ondernemend te blijven, zinvol werk te blijven bieden aan onze inwoners en onze omgeving leefbaar te houden. In Regio Zwolle worden daarom diverse initiatieven ontwikkeld op het gebied van menselijk kapitaal, internationalisering, digitalisering, verduurzaming, energietransitie en circulariteit. Diverse betrokken organisaties in Regio Zwolle werken actief aan (het samenbrengen van) oplossingen op deze terreinen.

Opgaven Regio Zwolle
Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle) blikte terug op de ontwikkeling die Regio Zwolle heeft doorgemaakt en de potentie die het nog heeft. Zo is het kansrijk dat Regio Zwolle zich de komende jaren ontwikkelt tot vierde economische regio van Nederland. De ingezette regionale koers gaat verder dan alleen economie. Het gaat bijvoorbeeld ook over regionale opgaven op het gebied van bereikbaarheid, circulariteit en energie.

Jelle Weever (MKB Nederland Regio Zwolle) Laurens de lange (VNO-NCW Regio Zwolle) en Netty Wakker (Kennispoort Regio Zwolle) waren eensgezind in hun enthousiasme over de kracht van samenwerking met bedrijvenkringen. Laurens de Lange wees in dat verband op Regio Zwolle Connect, de digitale ontmoetingsplaats voor ondernemend Regio Zwolle. De voorman van MKB Nederland Regio Zwolle vroeg aandacht voor de positie van de detailhandel in de binnensteden. Netty Wakker daagde de ondernemersverenigingen uit om innovaties van ondernemers aan te dragen voor de innovatie-award van de Regio Zwolle. De middag werd afgesloten door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de provincie Overijssel). De provincie heeft een actief MKB-beleid met goede regelingen en instrumenten voor ondernemers. Hij benadrukte daarbij het belang van de ondernemerskringen (en andere regionale organisaties) als verbindingsspeler tussen de overheid en ondernemers, zodat regelingen ook worden benut. Dit sloot aan bij de eerdere woorden van Henk Jan Meijer. De bijeenkomst werd georganiseerd in de businessclub van het MAC3PARK stadion door Kennispoort Regio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle, VNO NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, provincie Overijssel en Regio Zwolle.

Meer informatie:

– Regio Zwolle Connect: www.regiozwolleconnect.nl

– Cross-over Innovation Challenge: xic19.kennispoortregiozwolle.nl