Ondernemersfonds Gemeente Heerde is verbindende factor

2 mei 2019
Door Marnix Hersbach

Onlangs ondertekenden wethouder Wolbert Meijer (gemeente Heerde) en Roelof Speckmann (voorzitter Ondernemersfonds gemeente Heerde) de uitvoeringsovereenkomst voor het ondernemersfonds (ofgh).

 In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd welke activiteiten de stichting moet leveren voor de subsidie die zij ontvangen. Het doel van het ondernemersfonds is om “een verbindende factor zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroepen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen (…). Het fonds stelt de ondernemers in de gemeente Heerde in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren.” (bron: www.ofgh.nl). Het fonds krijgt van de gemeente een activiteitensubsidie om dit uit te kunnen voeren. Deze subsidie wordt betaald door de extra geïnde gelden vanuit de OZB-tarieven voor niet-woningen, specifiek bedoeld voor dit fonds.