Voorjaarsnota: 40 miljoen naar verbreding Kornwerderzandsluis

29 mei 2019
Door Marnix Hersbach

Het kabinet maakt 40 miljoen euro vrij als bijdrage aan de verbreding van het sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dit staat in de voorjaarsnota 2019 die op 27 mei aan de Tweede Kamer is aangeboden. De werkzaamheden aan de sluizen en het uitdiepen van vaargeulen zullen naast een  economische boost naar verwachting duizenden banen opleveren.

Op 26 september 2018 bezocht minister van Infrastructuur en Waterstraat Cora van Nieuwenhuizen Port of Zwolle, locatie Meppel. De betrokken provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel, gemeenten (Zwolle, Kampen, Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en bedrijfsleven boden daar samen een bidbook aan. Hiermee bieden ze aan 73,5 miljoen euro bij te dragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen.

Achtergrondinformatie
Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen rendabel te maken, moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer. Met deze investeringen ontstaan mogelijk drieduizend nieuwe banen. Vervoer van goederen van zee tot ver in het binnenland ontlast het wegennet van de Randstad. Ook is vervoer per schip milieuvriendelijker dan per vrachtwagen. Betrokken provincies, gemeenten (Zwolle, Kampen, Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en het bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.