Kamerleden laten zich informeren over grensontkennend Regio Zwolle

13 juni 2019
Door Harmieke Paters

Op vrijdag 7 juni ontving Regio Zwolle een deel van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken in Zwolle. Kamerleden Henk Krol, Monica den Boer, Albert van den Bosch en Hilde Palland lieten zich informeren over Regio Zwolle, met de nadruk op dat Regio Zwolle een groeiregio is en fungeert als corridor tussen het westen van Nederland naar het noorden en richting Duitsland. Ook kwam de kracht van Regio Zwolle aan de orde: grensontkennend en regionaal samenwerken in combinatie met de unieke manier van werken vanuit opgaven samen met overheid, ondernemers en onderwijs. Dit onder de noemer van de Nieuwe Agenda. Een van de opgaven is de Human Capital Agenda. Het bezoek eindigde met de preview van de campagnefilm van Upgradejezelf, de campagne vanuit de Human Capital Agenda die op 11 juni van start is gegaan.

Het gezelschap, dat bestond uit Kamerleden en bestuurders van verschillende organisaties in Regio Zwolle, startte het werkbezoek in de IJsseltoren waar bestuurder Arjen Schouten van ABN AMRO Verzekeringen gastheer was. De hoogste verdieping was het vertrekpunt met uitzicht op vrijwel de hele regio. Dit uitzicht typeert de manier van werken door Regio Zwolle. “Grensontkennend”, aldus Andries Heidema, commissaris van de koning van de provincie Overijssel. “We zien onder meer vanuit trends en de bestuurlijke actualiteit dat grensontkennend samenwerken – tussen overheden, onderwijs en ondernemers – steeds meer het antwoord is op allerlei opgaven waar we voorstaan.”

Regio Zwolle is een regio met groeipotentieel waarin het goed wonen is met prachtige dorpen en inspirerende steden vol eigenheid. De voorzitter van Regio Zwolle, Henk Jan Meijer, benadrukte in het gesprek met de Kamerleden dat Zwolle het hart is van de regio en dat regionale samenwerking bijdraagt aan economische én sociale groei: “ Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het programma Human Capital Agenda (HCA). We investeren met bijna alle gemeenten behorende bij Regio Zwolle en vier provincies in HCA. Ook zoeken we daarin de samenwerking met het Rijk en zetten in op een regiodeal zodat Regio Zwolle nog betekenisvoller kan worden voor haar inwoners, Den Haag en economisch Nederland.”

Saskia Beumer, HR & Communicatiemanager van ABN AMRO Verzekeringen, deelde ervaringen die haar organisatie met de HCA heeft opgedaan: “Als gevolg van technologisering en digitalisering verandert het werk. Voor onze organisatie is het vooral een zoektocht naar hoger opgeleide mensen die hier graag willen wonen en werken.” Ze eindigde haar betoog met een oproep tot verdere samenwerking.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Enexis. Dit energiebedrijf heeft ook ervaring hoe het mensen naar nieuwe banen begeleidt, zodat ze niet aan de kant blijven of komen te staan, maar actief meedoen in de samenleving. De Kamerleden gingen in gesprek met enkele van deze medewerkers die vol trots vertelden dat ze door het investeren in zichzelf meer kansen hebben gecreëerd en weer met plezier een baan uitoefenen. Ook de campagne vanuit HCA met het thema Upgradejezelf werd onder de aandacht gebracht bij de Kamerleden. Als primeur zagen politici, bestuurders en andere aanwezigen de campagnefilm Upgradejezelf.

Op dinsdag 11 juni is deze publiekscampagne Upgradejezelf in Regio Zwolle feestelijk gestart. Upgradejezelf is een initiatief om samen te werken aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt in de Regio Zwolle. Upgrade Jezelf roept werknemers en werkgevers op om zelf in beweging t e komen, om ieders talent optimaal te benutten. Daarvoor slaan vrijwel alle regiogemeenten, vier provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs de handen ineen om te investeren in mensen. Meer informatie zie www.upgradejezelfregiozwolle.nl.