Overhandiging unieke Atlas Regio Zwolle

3 juli 2019
Door Marnix Hersbach

Wie in Regio Zwolle werkt, woont of recreëert, zal in de allereerste Atlas Regio Zwolle de regio herkennen als een inspirerende weergave ervan. De atlas is een uniek boekwerk met kaarten en beelden die laten zien hoe rijk en gevarieerd Regio Zwolle is. Van cultuur tot cohesie, van ruimte tot recreatie, van wegen tot water. De Atlas Regio Zwolle is een kennisbank en vraagbaak tegelijkertijd. Zij brengt een schat aan kengetallen, waarden,  ruimtelijke en landschappelijke systemen en structuren in beeld.

Het eerste exemplaar ontving Andries Heidema, commissaris van de koning Overijssel, uit handen van Peter Snijders, vicevoorzitter van Regio Zwolle op woendag 3 juli.

De bijeenkomst was in het stadhuis in Zwolle in aanwezigheid van statenleden en de Regiegroep van Regio Zwolle (bestuurders namens ondernemers, het onderwijs en overheden), de ontwerpers van bureau MUST, medewerkers van diverse gemeenten en Floris Alkemade van Panorama Nederland.

Peter Snijders: “Met kaarten kun je de regionale schaal onderzoeken en verbeelden. Ook maken we dat inzichtelijk hoe zich dat verhoudt tot omringende regio’s en Europa. Hoewel Regio Zwolle van oudsher geen culturele eenheid is, is het ons gelukt om de regio weer te geven met respect voor de eigenheid én de overeenkomsten van de verschillende gebieden. De Atlas is dan ook het resultaat van een prima samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten.”

Naast de provincie en gemeenten heeft het CIBAP, de regionale mbo voor de kunsten, haar medewerking verleend. Vijf studenten hebben de regio op een creatieve wijze in beeld gebracht. Deze jeugdige blik op Regio Zwolle is opgenomen in de Atlas. “Mooi om te zien waar de jongeren van het CIBAP hun accenten op leggen, van food truck festivals tot favoriete koffietentjes bij stations in de buurt. Dit is een originele verrijking voor de Atlas”, vervolgt Snijders. De Atlas Regio Zwolle is in te zien via www.regiozwolle.info. Betrokken samenwerkingspartners van Regio Zwolle ontvangen enkele fysieke exemplaren. Wie ook belangstelling heeft voor een fysiek exemplaar mailt naar regiozwolle@zwolle.nl.

De overhandiging van de Atlas Regio Zwolle valt in de week waarin Panorama Nederland Zwolle aandoet. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. U kunt de atlas downloaden of via de afbeelding hieronder openen.

De atlas kan u hier downloaden.