Intervisiewerkplaats Bestuurlijk Leiderschap 2018-2019 succesvol verlopen

22 augustus 2019
Door Carla Dijkstra

De Intervisiewerkplaats Bestuur Leiderschap, gefaciliteerd door Hannie te Grotenhuis van ELLLA, is afgerond. De groep bestond uit vier wethouders, een burgemeester en twee gemeentesecretarissen. De deelnemers kwamen vier keer bijeen in het Staatshuys in Zwolle. De opbrengst? Inzicht en handvatten voor meer persoonlijke effectiviteit en bestuurlijk vakmanschap.  

Een uniek gezelschap. Doorgaans bestaan intervisiegroepen uit burgemeester óf wethouders óf gemeentesecretarissen. Deze combinatie was enigszins ongebruikelijk en zorgde juist voor een waardevolle spiegel:  

“Het inzicht hoe een gemeentesecretaris een lastige politieke cases kan beleven, is voor mij heel waardevol”  

“Ik kan nu dingen aan een burgemeester voorleggen die ik voorheen niet zo gemakkelijk zou bespreken”

In vier bijeenkomsten heeft de groep elkaar geholpen om situaties te bespreken en patronen te herkennen. De frequentie gaf hen de mogelijkheid om een lastige kwestie een poosje te volgen. Het aantal bijeenkomsten was passend in de drukke agenda’s.

Op de derde bijeenkomst ontvingen de deelnemers Co Verdaas (voormalig staatssecretaris van Economische Zaken). Hij vertelde hoe hij de episode rond zijn aftreden als staatssecretaris had beleefd en wat hij ervan leerde. De ontmoeting met Co was een bijzondere aanvulling op de toch al open setting van de ontmoetingen.  

Hannie te Grotenhuis, samenvattend: “De intervisiewerkplaats leverde met name inzichten en concrete handreikingen op wat betreft persoonlijke effectiviteit en bestuurlijk vakmanschap. Dit aan de hand van vragen als: wat is mijn rol, hoe vul ik die zo in dat ik dicht bij mezelf blijf, waar begint en eindigt mijn verantwoordelijkheid, voeren we in onze eigen colleges voldoende het eerlijke en goede gesprek en hoe zou ik dat kunnen bevorderen, en hoe ga ik om met weerstand en kritiek. Vragen waar geen pasklare antwoorden op zijn, maar waar we als ELLLA én deelnemers elkaar op weg kunnen helpen.”