Werk maken van ondernemen in Elburg

3 september 2019
Door Carla Dijkstra

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft de economische agenda voor 2019-2023 vastgesteld. Volgens wethouder Henk Wessel ligt er nu een uitvoeringsagenda die goed is voor zowel de bedrijven als de gehele gemeente: “Onze bedrijven zijn zich zeer bewust van hun maatschappelijke taak en hun economische positie. Werk is en blijft een ongelooflijk belangrijke factor in ons leven. We trekken in de economische agenda samen op en daarmee maken we samen werk van het ondernemen en de leefbaarheid in de gemeente.”

Volgens wethouder Henk Wessel gaat het goed met de meeste bedrijven in de gemeente. De behoefte aan kwalitatief goede producten groeit en de maakindustrie in Elburg floreert. In bepaalde sectoren gaat het zo goed dat er een tekort aan personeel dreigt: “Economische groei is niet vanzelfsprekend. Laten we samen goed kijken naar de toekomst en naar de ontwikkelingsmogelijkheden die deze ons biedt. Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het opstarten van de tweede fase van bedrijventerrein Broeklanden. Duidelijk is dat de economische regio Zwolle ons de nodige kansen biedt, alleen al op het vlak van kennisuitwisseling. Voor bedrijven met opleidingswensen liggen er kansen via de Human Capital Agenda.”

Verbeterpunten

In de dienstverlening richting bedrijven zijn door ondernemers eerder verbeterpunten aangereikt. Wethouder Henk Wessel heeft de handschoen opgepakt: “We gaan de informatievoorziening voor bedrijven verbeteren. Onlangs hebben we een nieuwe accountmanager voor bedrijven benoemd. Onlangs is speciaal voor bedrijven een spelverdeler vergunningen aangesteld. Op onze website hebben we onder de knop Ondernemers alle relevante informatie voor bedrijven gegroepeerd. We werken aan een glossy voor bedrijven met daarin vooral praktische informatie over bijvoorbeeld ontwikkelingsvraagstukken. In mei hebben we een ondernemersontbijt georganiseerd waar zo’n 50 ondernemers met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen. Hun inbreng hebben we verwerkt in deze economische agenda. Daaruit blijkt ook dat zij nog wel eens onbekend zijn met hun mogelijkheden in onze gemeente en de regio. Daar ligt voor ons een duidelijk aandachtspunt: dat we deze onderwerpen beter over het voetlicht brengen. Hier ligt voor ons een duidelijke opgave en daar zetten we onze schouders onder.”

Zie de volledige economische agenda op www.elburg.nl

Uitvoeringsagenda economie Elburg 2019-2023