Regio Zwolle in Brussel voor verkenning van kansen

10 oktober 2019
Door Harmieke Paters

Regio Zwolle heeft tijdens een driedaags bezoek aan Brussel een stap gemaakt voor verdere concretisering van haar gezamenlijke opgaven. Het gezelschap van nagenoeg dertig overheidsbestuurders richtte zich tijdens de ‘Europese week van regio’s en steden’ met name op thema’s als infrastructuur, innovatie en de human capital agenda. Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van Regio Zwolle: “We onderzoeken kansen wat ‘Europa’ voor Regio Zwolle kan betekenen. Zo’n bezoek is nuttig en zinvol, omdat we het belang van Regio Zwolle op een constructieve wijze in Brussel in beeld brengen: Hoe krijg je dingen in Brussel voor elkaar. Ook gaat het om uitwisselen van kennis. De contacten met andere regio’s zowel in als buiten Nederland ervaren we als waardevol.”

De bestuurders uit Regio Zwolle spraken tijdens dit werkbezoek – van 7 tot 9 oktober – onder meer met Europarlementariërs en daarnaast waren er door de regio een aantal inhoudelijke bijeenkomsten over verschillende thema’s georganiseerd. Die thema’s sluiten aan bij de opgaven van Regio Zwolle, waaronder bereikbaarheid. Een van de onderdelen was een workshop van Regio Zwolle met de gemeente Emmen over de betekenis van de grensoverschrijdende corridor A28/A37/E233. Het gehoor werd meegenomen in het Europese beleid ten aanzien van Trans-Europese Netwerken (TEN-T) en de kansen die deze corridor onze regio’s biedt. Ook werd het economisch belang onderstreept van innovatieve manieren van treinvervoer, en de ontwikkelingen van havens en sluizen.

Peter Snijders: “Het werd ons eens te meer duidelijk dat het belangrijk is dat de corridor A28/A37/E233 richting Duitsland, Polen en Scandinavië binnen de TEN-T onderdeel van het zogeheten core-network wordt. Een samenhangende en innovatieve corridor vormt immers een belangrijke stimulans voor de verdere verbetering van de grensontkennende samenwerking tussen Nederland en Duitsland, en daarmee ook onze regionale economie. Vlak voor deze bijeenkomst ontvingen we een steunbetuiging van de Deutsch-Niederländische Handelskammer waarin steun aan onze ambitie werd uitgesproken. Dat is goed nieuws, hiermee kunnen we weer stappen zetten om het belang van deze corridor hoger op de agenda in Brussel te krijgen.”

Ook hield Regio Zwolle met onder meer VNO-NCW een themasessie over het belang van internationale handel voor het bedrijfsleven in Regio Zwolle. Samen met Cleantech Regio was er een bijeenkomst over plannen van de Europese Commissie voor skills en vaardigheden op de arbeidsmarkt. Binnen dit thema dat een directe link heeft met de Human Capital agenda van Regio Zwolle werden de ontwikkelingen in beide regio’s naast de ambities van de Europese Commissie gelegd. Het bezoek werd afgesloten in Autoworld met de bijeenkomst ‘Overijssel on the move’. In het automuseum gingen Regio Twente, provincie Overijssel en Regio Zwolle met elkaar in gesprek over de vraag wat Europa betekent voor infrastructuur, logistiek en mobiliteit.

“Het waren mooie dagen van verbindingen leggen en netwerken. We zijn meegenomen in de meest actuele ontwikkelingen op Europees niveau door verschillende Europarlementariërs waaronder Malik Azami, zelf ook woonachtig in Regio Zwolle. We gaan met nieuwe bagage onze opgaven samen met andere partijen verder concretiseren met onder meer een focus op innovatie, waarbij we onze kennis ook delen met het bedrijfsleven”, aldus Peter Snijders.