Nunspeet sluit aan bij Regio Zwolle

3 december 2019
Door Harmieke Paters

De gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten om per 1 januari 2020 te willen aansluiten bij Regio Zwolle. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten (inclusief Nunspeet) verspreid over 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De regio werkt aan vijf gezamenlijke opgaven, waarbij de kern Economie is, aangevuld met Menselijk Kapitaal, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie.

Regio Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor groei. De regio heeft de ambitie om als sterkste groeiregio buiten de Randstad de economische hoofstructuur van Amsterdam, Rotterdam en Brainport Eindhoven te completeren: van driehoek naar vierkant.

De gemeente Nunspeet vindt de aansluiting bij Regio Zwolle belangrijk vanwege haar centrale positie op de Veluwe. Wethouder Mark van de Bunte geeft aan dat het als enkele gemeente niet lukt om grotere opgaven voldoende onder de aandacht te brengen van de provincie, het rijk of Europa: “En de kracht van Regio Zwolle is juist met elkaar optrekken op een succesvolle manier.”

Regio Zwolle is centraal gelegen en geldt als belangrijke economische zone met de corridor A28/A37/E233 richting Duitsland, Polen en Scandinavië. Vandaar dat Bereikbaarheid ook één van de opgaven is. Onder meer rijkswegen, spoorverbindingen en havens staan continu op de agenda. Ook het kabinetsbesluit om de A28 op enkele plaatsen te verbeteren en te verbeteren, is een lobby die door Regio Zwolle op het netvlies in Den Haag kwam.

Van de Bunte benadrukt het beoogde effect van toetreding tot Regio Zwolle: “Onze ondernemers doen zaken buiten onze gemeente, onze kinderen zitten op school in de regio en maatschappelijk organisaties wisselen overal kennis met elkaar uit. En als gemeente willen wij ook graag samenwerken in Regio Zwolle. Het is een sterke groeiregio waarin wij krachten kunnen bundelen,

zodat we meer technisch geschoolde medewerkers, subsidies voor regionale projecten en een blijvend goede bereikbaarheid van ons gebied kunnen bewerkstelligen. Kortom, een gezond economisch werk- en leefklimaat voor de gemeente Nunspeet.”

De toetreding van de gemeente Nunspeet sluit aan bij het zogeheten Daily Urban System. In dat gebied spelen zich de belangrijkste woon-werkverplaatsingen af in combinatie met het gebruik van voorzieningen als zorg, onderwijs, infrastructuur en openbaar vervoer, detailhandel en cultuur. Daarom wordt de toetreding van Nunspeet positief begroet in de regio. Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle: “We heten Nunspeet van harte welkom en we kijken uit naar een prettige samenwerking. We kunnen op deze wijze kennis, kunde en contacten verder versterken tussen ondernemers, onderwijs en overheden.”

Formeel moet de Regiegroep van Regio Zwolle de toetreding nog bevestigen. Dit staat op de agenda in de eerste vergadering van de Regiegroep in 2020.

Bron citaat Mark van de Bunte: gemeente Nunspeet.