Tafel Leefomgeving Regio Zwolle van start!

11 december 2019
Door Harmieke Paters

Op 20 november is de eerste bestuurlijke tafel Leefomgeving van start gegaan. Roger de Groot, burgemeester van gemeente De Wolden is als voorzitter benoemd. De tafel wordt verder gevuld met Auke Schipper (wethouder gemeente Hattem), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle), Erica van Lente (burgemeester gemeente Dalfsen), Frans Holleman (Directeur BPD), Klaasjan Boessenkool (Bestuurder VNO-NCW), Martijn Rink (Directeur Vechtdal Wonen), Peter van Bergen (wethouder gemeente Dronten) en Wout Wagemans (wethouder gemeente Raalte).

Roger de Groot: “We hebben een goede start gehad van de tafel Leefomgeving met deelname vanuit de overheid en het bedrijfsleven, en als maatschappelijke organisatie een woningcorporatie. We staan voor uitdagingen die vrijwel iedereen in onze regio aangaan: overheid, inwoners en ondernemers! Deze eerste tafel stond in het teken van het thema woningbouw in relatie tot de groeiopgave in Regio Zwolle.”

Janneke Greveling (programmamanager leefomgeving Regio Zwolle) informeerde de tafel over de ontwikkelingen rondom de Omgevingsagenda Oost en de afspraken die naar aanleiding daarvan gemaakt worden in het BO MIRT (21 november). Het BO MIRT staat voor Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Omdat het BO MIRT geen gremium is waar de regio aan tafel zit, maar wel de provincies Overijssel en Gelderland, is afgesproken dat de tafel Leefomgeving namens Regio Zwolle verdere ontwikkelingen blijft volgen en zo nodig zal agenderen op de diverse regionale tafels, zoals bijvoorbeeld de tafel Bereikbaarheid. Vervolgens nam Frans Holleman samen met Henrieke Selles (programmamanager wonen gemeente Zwolle) de tafel mee in ontwikkelingen die onder de noemer vallen van de Zwolse Schaalsprong en hoezeer dit ook een regionaal vraagstuk is.

De deelnemers aan de tafel gaan de volgende keer verder in gesprek over hoe te komen tot een gezamenlijke regionale aanpak/agenda. “De nadruk ligt dan op het totale verhaal van de regio, onze brede welvaart, de relatie tussen stad en platteland, vooral in kwalitatieve zin”, aldus voorzitter Roger de Groot.

Op 12 februari 2020 is de volgende tafel gepland, waarin naast het vervolg op bovenstaande het thema bedrijventerreinen aan bod komt. .