Kick-off Internationaal Ondernemen

18 december 2019
Door Carla Dijkstra

Op zaterdag 7 december speelde PEC Zwolle de laatste thuiswedstrijd van het jaar tegen AZ. Rondom de wedstrijd was de Kick-off Internationaal Ondernemen 2020, met bekendmaking van het jaarprogramma. Primeur van de avond was het aanbieden van de nieuwe Leergang International Trade door Kennispoort Regio Zwolle aan de Economic Board Regio Zwolle en VNO NCW Regio Zwolle.

Welkom
Netty Wakker (directeur Kennispoort Regio Zwolle) en Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) verwelkomden de gasten als organisatoren van de bijeenkomst. Na het ontvangst nam dagvoorzitter Marnix van Daal (Metropool Regio Zwolle) de regie in handen. Hij bevroeg Klaas Feenstra (Economic Board Regio Zwolle) over het belang van grenzeloos ondernemen. Feenstra gaf aan dat lef en ambitie nodig zijn om succesvol te zijn over landsgrenzen. Hij ziet op basis van recente cijfers uit de Regio Zwolle Monitor veel kansen in omliggende landen. Feenstra brak daarbij een lans voor coalitievorming door ondernemers. Zij kunnen elkaar helpen door kennisdeling op het gebeid van internationale handel.

Regio Zwolle Monitor
Friso de Vor (Windesheim) gaf een preview van de Regio Zwolle Monitor. Aan de hand van stellingen werd het publiek meegenomen in de recente import- en exportcijfers van de Regio Zwolle. De cijfers werden van betekenis voorzien door een panel bestaande uit Laurens de Lange (VNO NCW Regio Zwolle), Klaas Feenstra en Netty Wakker. In 2018 is de export gegroeid tot 18,6 miljard; een groei van 6,6, procent ten opzichte van een jaar eerder. De exportgroei van Regio Zwolle overtrof hiermee de landelijke ontwikkeling. De uitstekende logistieke positie van Regio Zwolle verklaart voor een groot deel dit succes; maar het geeft ook een uitdaging. In toenemende mate bestaat de regionale export uit wederuitvoer, oftewel uit goederen die niet in Regio Zwolle worden geproduceerd. Het verhogen van deze toegevoegde waarde biedt kansen om onze (duurzame) handelspositie te versterken.

Ook ligt een uitdaging in de arbeidsproductiviteit van de Regio Zwolle. Deze ligt onder het landelijke gemiddelde. Bedrijven die internationaal handeldrijven hebben een hogere arbeidsproductiviteit; dit benadrukt de urgentie van internationalisering als speerpunt in de economische agenda. Hiermee kan de economische concurrentiekracht van Regio Zwolle de komende jaren worden versterkt, juist door samen te werken aan de internationale positie van Regio Zwolle en het regionale bedrijfsleven.

Jaarprogramma bekendgemaakt
Het programma Trade Office van Kennispoort Regio Zwolle geeft ondernemers met internationale ambities concrete gereedschappen in handen om internationaal te ondernemen. Voor 2020 heeft Kennispoort een krachtig jaarprogramma samengesteld om ondernemers te helpen groeien. Het jaarprogramma werd bekendgemaakt door Christine Schakenbos en Stendert de Vries. Voorbeelden van activiteiten zijn een internationaal congres, bijeenkomsten, onderzoeksmogelijkheden, leergangen en tracks.

Leergang International Trade
Een primeur vormde het slotstuk van de kick-off. Kennispoort heeft een Leergang International Trade ontwikkeld in samenwerking met Windesheim, Deltion, Baker Tilly, Rabobank, Dommerholt en Euler Hermes. In deze boeiende leergang kunnen medewerkers van internationaal opererende bedrijven belangrijke vaardigheden ontwikkelen om succesvol te zijn in een internationale markt. Het eerste exemplaar werd door Netty Wakker aangeboden aan Laurens de Lange en Klaas Feenstra. De eerste bedrijven hebben zich inmiddels ingeschreven door de leergang.

Meer weten over de Leergang International Trade? Kijk hier.

Netwerken en wedstrijd
Na het inhoudelijk programma genoten de deelnemers van een netwerkborrel en werd doorgepraat over de inhoud. Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar de Regio Zwolle Bar in het MAC3PARK stadion voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en AZ.