arrow left Terug

Regio Zwolle presenteert zich tijdens de Nacht van de Energieke Regio in Amsterdam

9 januari 2020
| Door Carla Dijkstra

‘De regio is hot’, stelt directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Want de toenemende stapeling van maatschappelijke opgaven met ruimtebeslag moet vooral op regionale schaal worden getackeld. Maar hoe? Het PBL is begonnen met de monitoring van brede welvaart in regio’s en presenteerde alvast het dashboard. Hoe is het leven in jouw regio? Op woensdag 11 december tijdens de Nacht van de Energieke Regio in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gingen enkele regio’s met elkaar in gesprek hierover, waaronder Regio Zwolle.

Zwolse schaalsprong

Zowel de stad als de regio Zwolle zijn booming. Dat brengt druk op de omgeving, infrastructuren en voorzieningen met zich mee. Wethouder Ed Anker van gemeente Zwolle: ‘Er moet een schaalsprong worden gemaakt.’ De grote behoefte aan woningen wordt ingevuld door een regionaal partnerschap van alle belanghebbenden in de bouwkolom: het Zwols Concilium. ‘Overheden, marktpartijen en woningcorporaties werken aan een snelle woningbouwproductie met zo weinig mogelijk verlies van energie.’ Dit heeft geresulteerd in nieuwe woonmilieus rondom de stad.

Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD, prijst de aard van de samenwerking. ‘Dat iedereen een open vizier heeft en zich aan de voorkant committeert aan gezamenlijke doelen heeft voorstellen opgeleverd die integraal worden opgenomen in collegeakkoorden. Dat heb ik nog nergens anders meegemaakt.’

De twee andere regio’s die hun dilemma’s en uitdagingen deelden, waren de kersverse Groningse fusiegemeente Westerkwartier en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Lees ook wat hen bezig houdt.

Foto: Paul Tollenaar