arrow left Terug

Regio Zwolle als groeiregio van groot belang voor Nederland

22 januari 2020
| Door Regio Zwolle

Regio Zwolle is booming en is als groeiregio van groot belang voor Nederland. Dat werd vorige week onderstreept door economen Otto Raspe en Frits Oevering. Raspe en Oevering signaleren – verwoord in een publicatie van de Rabobank –  dat een aantal regio’s buiten de Randstad zijn aandeel in de economie sterk ziet toenemen, waaronder Regio Zwolle. Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle, ziet in de publicatie van de economen een bevestiging van de ontwikkelingen en ambities in zijn regio: “Regio Zwolle completeert meer en meer de driehoek van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven naar een vierkant. Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie.”

Tegelijkertijd heeft Regio Zwolle als groeiregio ook met uitdagingen te maken. De focus ligt op het gebied van circulair ondernemen, adaptief omgaan met klimaatverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen stad en ommeland. Snijders vervolgt: “Dat vraagt om investeringen om de toegevoegde waarde van Regio Zwolle voor BV Nederland verder te versterken. Investeringen door het Rijk in Regio Zwolle komen heel Nederland ten goede. Regio Zwolle is met recht een voorbeeld voor de nieuwe Nederlandse economie.”

Regio Deal

In december heeft Regio Zwolle bij het Rijk achttien ambitieuze projecten vanuit vier actielijnen ingediend onder de noemer van de Regio Deal. Dit gaat gepaard met investeringen – van Rijk én regio tezamen – van bijna 150 miljoen euro. “We laten hierin zien dat we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Bijvoorbeeld in de vorm van de nieuwe demo-delta vanuit het adaptief omgaan met klimaatverandering. Ook versterken we de arbeidsmarkt door te investeren in mensen en talenten te benutten. Overheid, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten. Met de investeringen in een Regio Deal worden deze en andere ambities in het belang van de brede welvaart in de regio – met 740.000 inwoners – én heel Nederland gerealiseerd.”

Regio Deal

In december heeft Regio Zwolle bij het Rijk achttien ambitieuze projecten vanuit vier actielijnen ingediend onder de noemer van de Regio Deal. Dit gaat gepaard met investeringen – van Rijk én regio tezamen – van bijna 150 miljoen euro. “We laten hierin zien dat we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Bijvoorbeeld in de vorm van de nieuwe demo-delta vanuit het adaptief omgaan met klimaatverandering. Ook versterken we de arbeidsmarkt door te investeren in mensen en talenten te benutten. Overheid, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten. Met de investeringen in een Regio Deal worden deze en andere ambities in het belang van de brede welvaart in de regio – met 740.000 inwoners – én heel Nederland gerealiseerd.”

Medio februari maakt het Rijk naar verwachting bekend welke regio’s in aanmerking komen voor een Regio Deal. Vandaag waren onder meer Peter Snijders als voorzitter Regio Zwolle en andere bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van vier ingediende Oost-Nederlandse regiodeals in Den Haag. In de Tweede Kamer vond het debat plaats over de deals.

Voor filmpjes die het belang van de Regio Deal onderstrepen, klik op deze link.