arrow left Terug

Groeien in Balans: vier video’s

6 februari 2020
| Door Regio Zwolle

Regio Zwolle maakt zich klaar voor de toekomst. We investeren in een nieuwe economie, arbeidsmarkt, leefomgeving en demo-delta. Concreet betekent dit dat we investeren in 18 projecten om te vernieuwen en verduurzamen. We maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen klaar voor de toekomst. Benieuwd naar de uitdagingen van onze regio en hoe we deze, samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid aangaan? In vier video’s lichten we de vier thema’s en de projecten toe waar we als regio op inzetten om ons klaar te maken voor de toekomst. Investeren in een nieuwe economie betekent voor Regio Zwolle het versterken van de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven. Door samen met ondernemers gericht te investeren in innovatie, vernieuwende verdienmodellen, netwerken, productie en logistieke processen. Met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. Meer informatie via: www.regiozwolle.info/publicatie

Productie door: Martijn van Hese