arrow left Terug

Regio Zwolle en vijf Veluwse gemeenten in gesprek

20 februari 2020
| Door Regio Zwolle

Regio Zwolle en vijf Veluwse gemeenten in gesprek over adviesrapport ‘Samen voor de Kop van de Veluwe, een pleidooi voor actie!’

In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning onder leiding van prof. dr. Michiel Herwijer uitgevoerd naar de regionale opgaven voor de gemeenten op de Kop van de Veluwe; Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Dit zijn de vijf Gelderse gemeenten die bij Regio Zwolle behoren, een bestuurlijke netwerksamenwerking van in totaal 22 gemeenten en 4 provincies.

Het onderzoek heeft geleid tot een adviesrapport dat half februari werd gepresenteerd. De hoofdlijn van het advies geeft aan dat een adequate aanpak van de opgaven in de Kop van de Veluwe vraagt om gezamenlijke actie van gemeenten en provincie Gelderland op twee niveau’s:

1. Participeer actief in de Regio Zwolle. 2. Maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering.

Dinsdag 18 februari gingen de colleges van burgemeester en wethouders in gesprek met het college van GS van Gelderland en met name met gedeputeerde Jan Markink, Wim Bijleveld van de Veluwe Alliantie en Marcel Benard (Bureau Lysias). Vanuit Regio Zwolle waren Trudy Huisman, voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle en Kees Praamstra, secretaris van Regio Zwolle uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Een van de gespreksonderdelen was de vraag: hoe kunnen de Veluwse gemeenten meer aansluiting te vinden op de agenda van Regio Zwolle. Kees Praamstra, secretaris van Regio Zwolle: “Vier de van vijf gemeenten waren al onderdeel van Regio Zwolle, sinds januari is Nunspeet ook toegetreden. Regio Zwolle is een economische topregio met een centrale en strategische ligging en de regio werkt vanuit een gezamenlijke agenda waarbij deelnemende gemeenten zelf kunnen aangeven welke opgave zij in gezamenlijkheid willen oppakken. Dus het is zaak dat je als gemeente duidelijk hebt wat je uit Regio Zwolle wilt halen en brengen. Gemeenten participeren op onderdelen en dat gebeurt ook al volop. Denk aan de Human Capital Agenda, de bereikbaarheidsambitie, leefomgeving en de opgave energie.”

Het advies van de verkenners werd in het algemeen breed omarmd en is een bevestiging dat de vijf Veluwse gemeenten bij het daily urban system horen. Dit systeem brengt het hele gebied in beeld rond een stad of centrumgemeente waarbinnen de belangrijkste dagelijkse woon-werkverplaatsingen zich afspelen in combinatie met het gebruik van voorzieningen als zorg, onderwijs, infrastructuur en openbaar vervoer, detailhandel en cultuur. “De toezegging van beleidsmatige, organisatorische en financiële participatie van Gelderland aan Regio Zwolle versterkt de uitvoering van de agenda. Dat is in belang van de inwoners en ondernemers van de vijf Veluwse gemeenten en de rest van de regio”, vervolgt Praamstra.

“De toezegging van beleidsmatige, organisatorische en financiële participatie van Gelderland aan Regio Zwolle versterkt de uitvoering van de agenda. Dat is in belang van de inwoners en ondernemers van de vijf Veluwse gemeenten en de rest van de regio”

Trudy Huisman van de Economic Board Regio Zwolle benadrukte dat economie het hart van de samenwerking binnen Regio Zwolle is: “Daarbij hebben de andere vier opgaven human capital, leefomgeving, bereikbaarheid en energie ook invloed op de economische ontwikkeling van onze regio. Als board is onze invloed stevig en indirect. Wij stimuleren, agenderen en nemen initiatief tot versterking van de economie en werken samen met onderwijs, overheden en ondernemers.” De middag stond verder in het teken van enkele andere adviezen in het rapport die de gemeenten en provincie Gelderland met elkaar gaan bespreken.