arrow left Terug

Drukbezochte Regio Zwolle Dag in Steenwijkerland

12 maart 2020
| Door Regio Zwolle

‘De next step van Regio Zwolle is duidelijk zichtbaar’

Regio Zwolle organiseert jaarlijks tweemaal een Regio Zwolle Dag voor haar bestuurders. Het doel is kennis uitwisselen over de ontwikkelingen en de kansen van en voor Regio Zwolle. Op woensdag 11 maart van 9.00 tot 13.30 uur vond de Regio Zwolle Dag plaats in Buitengoed Fredeshiem, gemeente Steenwijkerland. De uitnodiging van het Rijk om samen te werken aan een Regio Deal (22,5 miljoen euro) gaf een extra feestelijke tintje aan deze Regio Zwolle Dag.

Op het programma stond na de welkomstwoord door regiovoorzitter Peter Snijders – met het accent op de Regio Deal – een lezing van Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De Groot nam de aanwezigen mee in de regionale ontwikkeling en samenwerking in Regio Zwolle vanuit het perspectief van grote maatschappelijke uitdagingen: “Duurzaamheid, de trend van decentralisatie van Rijk naar regio, de balans privaat-publiek, het maatschappelijk onbehagen en verstedelijking zetten steeds meer aan tot regionaal samenwerken.” Verstedelijking bijvoorbeeld laat zien dat verdichting van de stad een grote meerwaarde kent, maar tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de relatie van de stad met het ommeland versterkt wordt. Verder gaf De Groot aan dat de regio het meest werkbare schaalniveau is: “De gemeente is veelal te klein en de provincie is vaak te groot.”

Foto’s Carmen Dijkstra

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC06239-1024x683.jpg

Vervolgens kregen de ruim honderdvijftig aanwezigen de gelegenheid om twee van de zes workshops te volgen. De onderwerpen waren de Regio Zwolle Monitor, datagestuurd werken, de Regio Deal, Marketing Oost, Kennispoort Regio Zwolle en ‘kansen in Brussel’. De dag werd afgesloten met een lunch.

De regiovoorzitter kondigt de eerstvolgende Regio Zwolle Dag aan die in Hoogeveen is.

Peter Snijders, regiovoorzitter: “Het was een inspirerende bijeenkomst vol kennis en contacten. We zitten duidelijk met Regio Zwolle in de next step. In de basis hiervan ligt het werken vanuit onze gezamenlijke opgaven en vanuit een nieuwe begroting. Een professionalisering die laat zien dat samenwerken wel vrijwillig is, maar niet geheel vrijblijvend. En ons DNA helpt ons daar natuurlijk bij. We zijn nuchtere mensen, harde werkers, die willen samenwerken en elkaar succes en groei gunnen. Dat blijft onze basis.”

Ook benadrukte Snijders het goede nieuws dat het Rijk 22,5 miljoen euro wil uittrekken om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal: “ Deze ontwikkeling is als een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen de regio met overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Bovendien is het een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. We kunnen met een deal nog meer kansen creëren voor onze inwoners en ondernemers bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden.”

Regio Zwolle is een bestuurlijke netwerksamenwerking van 22 gemeenten verspreid over 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties (de vier O’s). Regio Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad met sterke sectoren en een ideale infrastructuur voor economische en persoonlijke groei. Regio Zwolle wil de economische hoofdstructuur van Nederland completeren. Van driehoek naar vierkant: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven plus Regio Zwolle.

De Regio Zwolle Dag is een van de activiteiten die Regio Zwolle organiseert om kennis te bevorderen, ontmoetingen te stimuleren en gezamenlijk kansen te pakken. Op de Regio Zwolle Dag ontmoeten de bestuurders van de vier O’s elkaar.