arrow left Terug

Opgave ‘Leefomgeving’ uit de startblokken

19 maart 2020
| Door Carla Dijkstra

Regio Zwolle ontwikkelt zich tot een economische topregio van formaat. De stad Zwolle groeit exponentieel en heeft potentie om door te groeien naar 160.000 inwoners. Het klimaat adaptief accommoderen van de forse stedelijke en economische groei van de regio, mét behoud van de (gezonde) kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid is een belangrijke integrale opgave voor de regio.

In 2019 is de bestuurlijke tafel Leefomgeving opgericht onder voorzitterschap van Roger de Groot, burgemeester gemeente De Wolden: “We willen als regio in balans zijn. Dat wil zeggen dat stad en ommeland verweven zijn en evenwichtig door ontwikkelen. De opgave Leefomgeving is dan ook veel omvattend en het raakt bijvoorbeeld onze andere opgaven, zoals Economie, Bereikbaarheid en Energie. Binnen de bestuurlijke tafel ligt in 2020 de focus op de thema’s wonen en bedrijventerreinen. Ik ben blij met de goede start die we gemaakt hebben om samen tot regionale oplossingen te komen.”

De bestuurlijke tafel die in 2019 is opgericht, heeft gekozen voor een focus op de thema’s wonen en bedrijventerreinen. Daarnaast heeft de tafel de taak om onderwerpen van belang te adresseren op andere tafels, dan wel synergie in te brengen in onderwerpen die besproken worden aan andere tafels. Gevraagd en ongevraagd adviseren.

Nader onderzoek van de thema’s heeft geleid tot het hanteren van drie portefeuilles.

1. Portefeuille wonen – Peter van Bergen, wethouder Dronten

De groeiopgave voor wonen wordt geschat op 20.000-25.000 woningen. In grote brokken zijn dat ruim 15.000 in de stad Zwolle en 10.000 in de regio. Deze groeiopgave willen we in samenhang bekijken.

Opdracht: voorstel tot regionale woonagenda.

2. Portefeuille bedrijventerreinen – Auke Schipper, wethouder Hattem

Toekomstbestendigheid gaat over duurzaamheid, de fysieke inrichting van terreinen en sociaal economische aspecten. We willen inzichtelijk maken hoe we er regionaal voorstaan en daarbij vraagstukken agenderen.          

Opdracht: inzicht en toekomstbestendigheid bedrijventerreinen en samenhang in oplossingsrichtingen.

3. Portefeuille afspraken BO MIRT – Ed Anker, wethouder Zwolle

In het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur Ruimte en Transport) najaar 2019 is het besluit genomen om voor de regio een gebiedsgericht MIRT onderzoek uit te voeren (het Ministerie van I&W is de trekker) en een verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te ontwikkelen (trekkerschap bij Ministerie van Binnenlandse Zaken). Hiervoor wordt een eigen governance ingericht. We maken daarbij gebruik van de bestuurlijke structuur van Regio Zwolle.

Opdracht: afstemmen met de bestuurlijke structuur van de BO MIRT onderzoeken.

Communicatie

Via de nieuwsbrief Regio Zwolle en berichten op www.regiozwolle.info zal de programmamanager de partners van Regio Zwolle regelmatig informeren over de ontwikkelingen vanuit de tafels: zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Ook willen we onze gemeenteraden en Staten betrekken in vraagstukken die lokaal spelen en die we regionaal  kunnen delen. Hiervoor organiseren we speciale avonden onder de noemer  van ‘van lokaal naar regionaal en weer terug’.

Besluitvorming ligt bij de Regiegroep Regio Zwolle. Vragen? Mail naar regiozwolle@zwolle.nl of naar Janneke Greveling j.greveling@zwolle.nl.

Vragen? Mail naar regiozwolle@zwolle.nl of naar Janneke Greveling j.greveling@zwolle.nl.

Wie zitten aan tafel?

De tafel Leefomgeving heeft een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid,  maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

•           Roger de Groot, burgemeester gemeente de Wolden tevens voorzitter

•           Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

•           Erica van Lente, burgemeester gemeente Dalfsen

•           Peter van Bergen, wethouder gemeente Dronten

•           Auke Schipper, wethouder gemeente Hattem

•           Wout Wagenmans, wethouder gemeente Raalte

•           Roelof Pieter Koning, wethouder gemeente Meppel

•           Jan Peter van der Sluis, wethouder gemeente Kampen

•           Hans Wijnen, waterschap DODelta

•           Frans Holleman, directeur BPD

•           Klaasjan Boessenkool, bestuurder VNO-NCW

•           Martijn Rink, directeur Vechtdal Wonen

•           Liesbeth Engelsman, adviseur Provincie Overijssel

•           Margreet Algera, manager GGD IJsselland

•           Janneke Greveling, Regio Zwolle (programmamanager)

Ambtelijke vertegenwoordiging Bedrijventerreinen

•           Auke Oosterhoff  VNO-NCW

•           Geert Jansen samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

•           Janna van Maar, gemeente Zwolle

•           Jolanda Walman, provincie Overijssel

•           Roy Nijboer, provincie Flevoland

•           Erik Hoppenbrouwer, provincie Drenthe

•           Jacob Spronk, gemeente Heerde

•           Rogier van Aaken, provincie Gelderland

•           Bas van den Hoogen, provincie Gelderland

•           Janneke Greveling, Regio Zwolle

Wonen

•           Jaap Veeloo, gemeente Meppel

•           Dik Doornbos, samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

•           Francisca Holtman, gemeente Raalte

•           Liesbeth Engelsman, provincie Overijssel

•           Marcus Rietveld, gemeente Hattem

•           Dieter Bakker, provincie Gelderland

•           Daniel Karssenberg, provincie Drenthe

•           Gerko Nitrauw, gemeente Dronten

•           Janneke Scholten, gemeente Kampen

•           Henrieke Selles, gemeente Zwolle

•           Bert van ’t Land, gemeente Hardenberg

•           Majorie van Beest, provincie Overijssel

•           Janneke Greveling, Regio Zwolle