arrow left Terug

Samen uit de crisis in Regio Zwolle

30 april 2020
| Door Carla Dijkstra

Ondernemerspeiling brengt behoeften ondernemers in beeld

De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl is begin april gelanceerd door partners in Regio Zwolle, waaronder de Economic Board Regio Zwolle. Steeds meer ondernemers in Regio Zwolle gebruiken de informatie op deze site. Een van de onderdelen op de website is een ondernemerspeiling. Ondernemers vullen deze veelvuldig in. De uitkomsten van de peiling laten zien wat de impact is van de coronacrisis op ondernemers en hun behoefte aan hulpmaatregelen.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus terug te dringen, leggen een enorme druk op ondernemers in Regio Zwolle. Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben ook de Regio Zwolle Brigade opgericht om ondernemers door de crisis heen te helpen. De Regio Zwolle Brigade is aanvullend op reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en andere instanties. Vragen die binnenkomen, zijn veelal gericht op maatregelen vanuit het Rijk, liquiditeit en vraag- en aanbod van medewerkers.

De steun bestaat uit bijvoorbeeld uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting en hulp op maat van businessexperts. “Het doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden om samen aan de toekomst te blijven bouwen”, aldus Trudy Huisman, voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle, de regiehouder van dit initiatief.

De wekelijkse ondernemerspeiling geeft aan dat ondernemers in Regio Zwolle zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Circa 60% van de ondernemers heeft te maken met omzetverlies. Bij meer dan 50% van deze ondernemers bedraagt de omzetdaling meer dan 60%. Bijna 60% van de ondernemers zegt gebruik te maken van een van de hulpmaatregelen die verschillende instanties aanbieden.

Verreweg de meest gebruikte hulpmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Andere uitkomsten zijn te vinden op samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Ondernemers die willen, zijn van harte welkom om de vragenlijst in te vullen (dat vraagt vijf tot tien minuten). Klik hiervoor op onderstaande vragenlijst of ga naar de website .

Ga hier rechtstreeks naar de vragenlijst of klik op de afbeelding