arrow left Terug

Regio Zwolle belangrijke motor voor Nederlandse economie

8 juni 2020
| Door Carla Dijkstra

Rabobank: regionaal-economische verschillen fors toegenomen in periode tot en met 2017

Rabobank concludeerde onlangs in haar onderzoek naar regionaal-economische verschillen dat deze fors zijn toegenomen in de periode van 1996-2017. Een groot deel van de werkgelegenheid en bruto toegevoegde waarde komt voor rekening van enkele regio’s in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zuidoost-Brabant (Eindhoven). Zij vormen samen ongeveer vijftig procent van de Nederlandse economie. Uit het onderzoek blijkt dat onder andere groeiregio Noord-Overijssel (Zwolle) ook een belangrijke motor in de economie is geworden. Deze uitkomst sluit aan bij de ambitie van Regio Zwolle om de vierde economie van Nederland te worden in 2030.

Voorzitter Peter Snijders van Regio Zwolle: “De regio Noord-Overijssel en specifiek Zwolle worden als nieuwe groeimotor benoemd in dit onderzoek. Hoewel de cijfers de situatie tot en met 2017 in kaart brengen, weten we dat we deze groei kunnen doortrekken voor heel Regio Zwolle tot en met 2019. Met name qua werkgelegenheid zie je dat Noord-Overijssel één van de sterke groeiers is. Het onderzoek bevestigt wat ook cijfers van onze eigen Regio Zwolle monitor laten zien. ”

Regio Zwolle is een regio die is ontstaan vanuit het zogeheten daily urban system (DUS). Het DUS is een wetenschappelijk instrument om een regio de duiden: het systeem laat de dagelijkse vervoersbewegingen van mensen naar school, werk en winkel binnen een bepaald gebied zien. De studie van de Rabobank hanteert een andere indeling en toetst niet de cijfers van Regio Zwolle in haar geheel. Regio Zwolle bestaat uit vijf zogeheten COROP regio’s, ingedeeld door het Rijk. COROP staat voor Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma. Het onderzoek van de Rabobank laat zien dat er binnen Regio Zwolle verschillende groeitempo’s zijn. Eén van de verklaringen hiervoor wordt veroorzaakt door verschillen in de economische structuur per COROP gebied.

In de afgelopen decennia is de productiewaarde en werkgelegenheid in dienstverlenende sectoren in Nederland veel sterker toegenomen dan in productiesectoren en logistiek. Regio’s waarin de dienstverlening gedurende de jaren negentig een groot aandeel in de economie had, mochten hierdoor een hoger groeitempo verwachten dan regio’s waarin dit aandeel kleiner was. Dit is een mogelijke verklaring voor de hoge groeicijfers voor dat deel van Regio Zwolle: Noord-Overijssel/Zwolle, waar de dienstverlenende sectoren een belangrijk onderdeel uitmaken. Daarnaast is voor Regio Zwolle in haar geheel het aantrekkelijke ondernemersklimaat als belangrijke verklaring benoemd voor de groei.

“Een krachtig ondernemerschapsklimaat kan bijvoorbeeld voortkomen uit agglomeratie- of clustervoordelen: voordelen door de nabijheid tot andere of soortgelijke en samenwerkende bedrijven, maar ook fysieke voordelen die voortkomen uit een goede bereikbaarheid of ligging ten opzichte van andere regio’s. Andere voorbeelden zijn de nabijheid tot kennisinstituten en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving met aantrekkelijke voorzieningen”, aldus Raspe, onderzoeker Rabobank.

Peter Snijders vervolgt: “Mooie onderzoekscijfers die het succes van Regio Zwolle onderstrepen. Tegelijk is het een analyse die vooral terugblik t en we realiseren ons dat de wereld op dit moment er totaal anders uitziet. Maar een goede basis geeft vertrouwen om dit aan te kunnen. En ondernemend blijven we! Ik zie overal in Regio Zwolle individuele en gezamenlijke initiatieven. Die zijn hoopvol om als Regio Zwolle samen uit de coronacrisis te komen. Vanuit onze ondernemersmentaliteit van gunnen, groeien en grensontkennend werken, is bijvoorbeeld de Regio Zwolle Brigade ontstaan voor en met ondernemers om maatwerk te leveren aan het bedrijfsleven.”

Andere groeiregio’s zijn de noordvleugel van de Randstad, Brainport (Eindhoven) en Regio Foodvalley (Ede-Wageningen). Het volledige rapport vindt u op https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/mei/regionaal-economische-verschillen-fors-toegenomen/