arrow left Terug

Zorgen over aanpak Rijksweg N35

18 juni 2020
| Door Carla Dijkstra

Woensdag 17 juni 2020 heeft een brede coalitie van decentrale overheden, Economic Boards, ondernemers- en mobiliteitsorganisaties een brief verstuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief maken de betrokken organisaties hun zorgen kenbaar over het gebrek aan vooruitgang ten aanzien van N35, de Rijksweg tussen Zwolle en Twente.

Aanleiding voor de brief is de beantwoording van de Kamervragen op dinsdag 16 juni, waaruit blijkt dat de besluitvorming over de aanpak van de N35 opnieuw verdere vertraging oploopt. De organisaties roepen de minister op om op de kortst mogelijke termijn in bestuurlijk overleg te treden met de provincie Overijssel en  besluitvorming niet verder op de lange baan te schuiven.

De brief is ondertekend door VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle.

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel, namens alle ondertekenende organisaties: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk dat er weer maanden overheen moeten gaan voordat de minister in overleg treedt met de provincie. De N35 is de belangrijkste verbindingsweg tussen twee economische topregio’s in Oost-Nederland: Regio Zwolle en Regio Twente. Om bedrijven te behouden voor Oost-Nederland én nieuwe economische activiteit aan te trekken zijn goede vestigingsvoorwaarden en een optimale bereikbaarheid essentieel. De hoogst noodzakelijke aanpak van de N35 zou niet alleen de economische bedrijvigheid ten goede komen, maar ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.’

Een afschrift van de brief wordt ook verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer, die op donderdag 25 juni met de minister debatteren over infrastructuur en mobiliteit in Nederland.

Download hier de brief

Eerdere berichtgeving over de N35