arrow left Terug

Gesprekken om te komen tot Regio Deal op schema

19 juni 2020
| Door Carla Dijkstra

De gesprekken om tot een Regio Deal te komen met het Rijk zijn in volle gang. Samen komen Rijk en regio tot een uniek, meerjarig partnerschap om de brede welvaart in Regio Zwolle te vergroten. Niet eerder zijn in Regio Zwolle op deze veelomvattende schaal afspraken gemaakt om een impuls te geven aan de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de regio. In het belang van 780.000 inwoners en duizenden bedrijven. De Regio Deal is een driejarig investeringsprogramma (2020–2023) van ruim €87 miljoen met een bijdrage van het Rijk van €22,5 miljoen. De regio spant zich gezamenlijk in om een bijdrage van minimaal €64,55 miljoen te leveren. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zijn erop gericht dat het investeringen van andere partijen in beweging brengt. De ondertekening van de Regio Deal wordt in juli verwacht.

De Regio Deal komt tot stand in een onstuimige tijd. De uitbraak van corona heeft tot op vandaag grote impact op onze regio. Het proces van de Regio Deal gaat vooral digitaal. “We koersen richting een stevig investeringspakket met commitment van alle partijen. Daar mogen we trots op zijn. Deze Regio Deal betekent niet alleen erkenning van het Rijk voor het belang van onze opgaven, maar óók voor de regionale aanpak en de unieke, hechte manier van samenwerken in de regio”, aldus regiovoorzitter Peter Snijders.

Regio Zwolle investeert met de Regio Deal de komende jaren in vijf opgaven die cruciaal zijn voor de toekomst van de regio en van Nederland: circulair en innovatief ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, een klimaatbestendige leefomgeving, een schaalsprong van stad en land in balans en de governance van Regio Zwolle.