arrow left Terug

Regio Zwolle gaat aan de slag met gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie

2 juli 2020
| Door Carla Dijkstra

‘Wat werkt in Regio Zwolle kan opgeschaald worden naar de rest van Nederland’

De eerste Bereikbaarheidsambitie van het samenwerkingsverband Regio Zwolle is een feit. Met het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie richt Regio Zwolle zich op het behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle. “Het is een unieke prestatie om in regionaal verband een gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie te ontwikkelen. Ik nodig alle deelnemers uit, gemeenten groot en klein, onze provincies, ondernemers én onderwijsinstellingen om met de Bereikbaarheidsambitie aan de slag te gaan. Doe mee en samen maken we dit waar! In het belang van onze duizenden ondernemers en 780.000 inwoners”, aldus Martijn Dadema, voorzitter bestuurlijke tafel Bereikbaarheid.

Bij de uitvoering hebben de zogeheten corridors een rol. Een corridor is een aantal gemeenten rondom een snelweg of spoorlijn. In Regio Zwolle zijn er zes zoals Corridor Vechtdal met Dalfsen, Ommen en Hardenberg rondom een spoorlijn, de N34 en de N340. De corridors gaan aan de slag met het verkennen van de haalbaarheid van projecten om de verplaatsingsbehoefte en -afstand te verminderen, het aantrekkelijker maken van duurzame vervoerwijzen als (elektrische) fiets en openbaar vervoer en het slim en duurzaam wijzigen van mobiliteitsgedrag. Met de uitvoering van de Bereikbaarheidsambitie sluit Regio Zwolle aan bij haar ambitie om een nadrukkelijke rol spelen in de economische hoofdinfrastructuur van Nederland als vierde economische regio van ons land.

Dadema vervolgt: “Regio Zwolle is ook de ideale proeftuin om te experimenteren met de hele vervoersketen. Dé plek om nieuwe zaken te testen en uit te proberen op het gebied van bereikbaarheid. We kijken graag vooruit: als regio willen we met het Rijk en Brussel verder werken aan een slimme én groene aanpak van gecombineerd goederenvervoer. Dit zal de bereikbaarheid van de regio verder versterken en we dragen tegelijk bij aan de realisatie van de klimaatdoelen. Wat werkt in Regio Zwolle kan daarna opgeschaald worden naar de rest van Nederland.”

In het bestuurlijk overleg Bereikbaarheid van Regio Zwolle is de ambitie vastgesteld. De Bereikbaarheidsambitie is tot stand gekomen binnen een samenwerking van de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe en de 22 regiogemeenten van Regio Zwolle. De Bereikbaarheidsambitie sluit aan bij ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid en ze laat raakvlakken zien met economie en de Omgevingsagenda Oost. Sommige ambities zijn tijdens het proces al concreet geworden zoals het samen optrekken van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel met het Rijk in het MIRT-onderzoek A28. Met als uitkomst dat op korte en middellange termijn maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, vraagbeïnvloeding en verkeersmanagement.

Het belang van een gezamenlijke bereikbaarheidsambitie werd eind juni in de lobby voor de aanpak van de N35 onderstreept. “In het MIRT-debat tussen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat riep de Tweede Kamer de minister op tot meer spoed in de aanpak van de N35. Van Nieuwenhuizen gaat na het zomerreces met onder meer de provincie Overijssel hierover in gesprek. Ook andere projecten in Oost-Nederland werden in het debat besproken, maar de hoofdmoot was de N35. Ons gezamenlijk optrekken als Regio Zwolle is zichtbaar in Den Haag en onze inzet om tot de broodnodige verbetering van de N35 te komen gaat onverminderd door”, vat Dadema samen.

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Door de groei van het aantal aangesloten gemeenten en de provincies is meer kracht ontstaan om samen allerlei initiatieven en vraagstukken op te pakken in het belang van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de 780.000 inwoners. De Bereikbaarheidsambitie is een van de successen die samenwerken oplevert. Andere regionale opgaven zijn Economie, Human Capital Agenda, Leefomgeving en Energie.

Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle

Martijn Dadema nodigt alle deelnemers van Regio Zwolle uit om met de Bereikbaarheidsambitie aan de slag te gaan