arrow left Terug

Werknemers en werkzoekenden groeien door opleiding en bijscholing in Regio Zwolle

6 juli 2020
| Door Regio Zwolle

Ontwikkelfonds open voor inwoners en werknemers

Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf 1 juli gratis laten (bij)scholen. Negentien gemeenten (van de 22) en de 4 provincies in Regio Zwolle hebben dit gezamenlijk besloten vanuit hun deelname aan de Human Capital Agenda. Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers alleen beschikbaar via (potentiele) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners /medewerkers zich vanaf juli rechtstreeks kunnen aanmelden bij het zogeheten Ontwikkelfonds. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst.

Met de openstelling van het Ontwikkelfonds voor inwoners en werknemers, en de versoepeling voor werkgevers kan iedereen makkelijker de regie op haar of zijn eigen loopbaan pakken. Zeker nu in de anderhalvemetersamenleving: wendbaar en beschikbaar zijn voor een veranderende arbeidsmarkt is cruciaal. Het doel is dat er voor iedere inwoner een geschikte functie te vinden is en andersom.

Opleidingen

Wie belangstelling heeft voor om- of bijscholing heeft mogelijkheden voor cursussen, trainingen en opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt en werkgevers. Te denken aan een cursus digitale vaardigheden of een omscholing tot leraar, verzorgende, logistiek medewerker of ICT-medewerker.

Investeren in kennis

René de Heer, voorzitter Arbeidsmarktregio Zwolle, roept mensen op om nú in actie te komen en te investeren in hun eigen groei.

“De anderhalvemetersamenleving brengt nieuwe banen met zich mee. Waar op de ene plek banen verdwijnen, ontstaan elders nieuwe functies. De vraag naar mensen in de zorg is verder toegenomen. Hetzelfde geldt voor de roep om leerkrachten. Wie straks zonder werk zit, kan wellicht instromen in zorg of onderwijs. Bovendien verandert de manier waarop we ons werk doen; de digitalisering wordt nu versneld door bijvoorbeeld thuiswerken met videobellen en online vergaderen en er wordt veel meer online verkocht. Hiervoor hebben mensen vaak nieuwe vaardigheden nodig. Veel functies veranderen en bedrijven moeten soms processen, vanwege verplichte afstand tussen mensen, opknippen in afzonderlijke werkzaamheden. Kortom, wil je als werknemer of werkzoekende kunnen meegroeien in de anderhalvemetereconomie, dan kan het nodig zijn om extra vaardigheden of kennis op te doen. In Regio Zwolle spelen we daar actief op in en investeren we in de groei van onze mensen.”

Ontwikkelfonds Regio Zwolle

De kosten van (bij-)scholing worden betaald uit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle ging halverwege 2019 van start met de ambitie ‘We maken van Regio Zwolle dé regio waar bedrijven en mensen blijven groeien!’. Het fonds maakt deel uit van de Human Captal Agenda. De Human Capital Agenda is een initiatief van negentien regiogemeenten in de netwerksamenwerking Regio Zwolle en vier provincies. Zij werken nauw samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs en het UWV Werkbedrijf.

Aanvragen en voorwaarden

Aan de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen door het Ontwikkelfonds zijn voorwaarden verbonden: de individuele aanvrager woont in een van de 19 deelnemende gemeenten van Regio Zwolle en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaancoach van Leren en Werken. De opleiding wordt aangeboden door een erkende instelling en wordt voor de start van de scholing ingediend. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de opleider betaald en de hoogte van vergoeding hangt af het ontwikkelplan welke samen met de loopbaancoach wordt opgesteld. Alle voorwaarden, ook voor werkgevers, staan op http://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/.

Regio Zwolle

De Human Capital is een van de vijf regionale opgaven van Regio Zwolle; iedere regiogemeente maakt haar eigen afweging in deelname aan de opgaven en de manier waarop. Regio Zwolle is een netwerksamenwerking van 22 gemeenten, vier provincies, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Andere regionale opgaven zijn Economie, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. Meer informatie zie https://regiozwolle.info/over-regio-zwolle/de-vijf-regionale-opgaven/