arrow left Terug

Overijssel en regio’s in gesprek met minister over N35: ‘stap in de goede richting’

26 augustus 2020
| Door Carla Dijkstra

De uitkomsten van het gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) over de N35 zijn een stap in de goede richting. Gedeputeerde Bert Boerman en regiovoorzitters Peter Snijders (Regio Zwolle) en Onno van Veldhuizen (Regio Twente) spraken met de minister over de aanpak van de Rijksweg. “Tijdens het gesprek trof ik een welwillende minister die bereid is om samen te kijken naar een oplossing. In oktober spreken wij elkaar opnieuw zodat er later dit jaar een besluit kan worden genomen over de aanpak”, aldus gedeputeerde Boerman.

De Tweede Kamer heeft eind 2019 bij de minister erop aangedrongen om met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de verdere planning van de N35. De Rijksweg verbindt de twee economische topregio’s in Oost-Nederland. Regiovoorzitters Peter Snijders en Onno van Veldhuizen namen daarom ook deel aan het gesprek met de minister.
Zij onderstrepen het belang van een goede verbinding die geschikt is voor de grote aantallen weggebruikers die nu en in de toekomst van deze verbinding afhankelijk zijn.

Knelpunten groter dan tot nu toe aangenomen

Uit het recente onderzoek dat het ministerie van I&W samen met de provincie Overijssel heeft laten uitvoeren kwam naar voren dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het verdiepend onderzoek laat zien dat de inrichting van de N35 tussen Zwolle en Twente, nu nog 2×1 rijbanen met verkeerslichten, zijwegen en 80 km/uur, niet geschikt is voor de grote aantallen auto’s en vrachtauto’s die nu en in de toekomst van deze Rijksweg gebruik maken. Dit zorgt de komende jaren voor steeds meer verkeersongevallen, filevorming en vertragingen met extra uitstoot van uitlaatgassen en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden.

2×2 rijbanen beste optie

Om alle knelpunten voor de lange termijn in één keer goed aan te pakken, is de verbreding naar 2×2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie, blijkt uit het verdiepend onderzoek van het Rijk. De globale kosten hiervoor worden nu geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. De provincie Overijssel heeft aangeboden 120 miljoen euro mee te financieren in dit rijksproject. Daarnaast is onderzocht of ook andere maatregelen dan de verbreding van de N35 een oplossing bieden voor de capaciteits- en veiligheidsknelpunten. Denk aan het uitbreiden van het aantal rijstroken rond verkeerslichten, aanleg van intelligente verkeerslichten en pechvakken of ongelijkvloerse kruisingen. Dergelijke maatregelen blijken slechts een beperkte oplossing te bieden.