arrow left Terug

Ministeries bezoeken Regio Zwolle in kader aanwijzing voorlopig NOVI-gebied

10 september 2020
| Door Carla Dijkstra

‘Projecten onderstrepen klimaatbestendige groeiregio’

Vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken bezochten vrijdag 4 september Regio Zwolle waar ze zich lieten bijpraten over de verstedelijkingsopgave van Regio Zwolle in relatie tot klimaat. Regio Zwolle is (inter)nationaal koploper in klimaatadaptatie en aangewezen als voorlopig NOVI-gebied. Per trein, elektrische fiets en te voet werden verschillende locaties bezocht in de IJssel-Vechtdelta.

Het gezelschap startte met een wandeling door het Hanzekwartier in gemeente Dronten: het gebied tussen het centrum en het NS-station wordt getransformeerd van bedrijventerrein naar een gebied voor overwegend wonen. De gemeente Dronten onderzoekt de mogelijkheden om tot 2040 zo’n 10.000 woningen toe te voegen aan hun bestand.

De volgende halte betrof het Reevediep in de IJsseldelta, ten zuidwesten van gemeente Kampen waar een klimaatdijk is gebouwd. “Deze klimaatdijk kent ongekende proporties: honderddertig meter breed en twee kilometer lang. De eerste in Nederland”, aldus Janneke Greveling, programmanager Leefomgeving bij Regio Zwolle. De waterkering is bestand tegen situaties die een veranderend klimaat met zich meebrengt. Het is de bedoeling dat er in Reeve dertienhonderd woningen worden gebouwd op en achter de dijk.

Met de trein vanuit Kampen werd het programma in Zwolle voortgezet. Via de Spoorzone met haar klimaatproof ondergrondse fietsenstalling en de waterveilige en klimaatbestendige woningen in De Weezenlanden fietste het gezelschap naar Dalfsen voor een presentatie over de woningbouwopgave in Dalfsen vanuit klimaatrobuust oogpunt