arrow left Terug

Verdeling gereserveerde projectbedragen Regio Deal Regio Zwolle bekend

13 oktober 2020
| Door Regio Zwolle

Logo Regio Deal

In de zomer bereikten Regio Zwolle en het Rijk een akkoord over de Regio Deal Regio Zwolle. Het investeringsprogramma bevat achttien projecten met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen vanuit het Rijk. Als volgende stap heeft de Regiegroep Regio Zwolle in oktober per project een financiële bijdrage gereserveerd op basis van de ingediende projectplannen. Regiovoorzitter Peter Snijders is verheugd over deze historische ontwikkelingen: “Graag benadruk ik nog eens dat dit – sinds het begin van Regio Zwolle in 2009 – het eerste grote besluit is met een enorme financiële bijdrage vanuit het Rijk, plus de publieke cofinanciering van minimaal hetzelfde bedrag. Hiermee is onze eerste investeringsagenda een feit en starten we met de uitvoeringsfase van de projecten.”

Met de Regio Deal investeert de regio onder meer in een meer wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het brede mkb. Ook wordt de recreatieve sector in balans met de omgeving versterkt. “Samen werken we aan de brede welvaart en perspectief voor onze 780.000 inwoners en duizenden bedrijven in Regio Zwolle. Zo dragen we bij aan een sociaal sterke, innovatieve en klimaatbestendige regio”, aldus Snijders.

De vervolgstap voor de projecteigenaren – meestal gemeenten – is het doen van een subsidieaanvraag onder de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel: “Als netwerksamenwerking heeft Regio Zwolle deze procedure bij de provincie Overijssel belegd. De rol van kassier is een bijzondere. Regio Zwolle is zelf geen juridische entiteit dus de vraag kwam wie beheert het geld. Het is mooi dat Overijssel dat kan doen in de Regio Deal.” Zodra de subsidieaanvraag voor een project is gehonoreerd, kan het project daadwerkelijk van start.

Projecten

De achttien projecten zijn:

 1. Innovatieregeling Regio Zwolle/Good Practice!
 2. Living Lab Circulaire Economie Regio Zwolle
 3. Ondernemersacademie Circulair Ondernemen Regio Zwolle
 4. Impactgenerator Agro&Food
 5. Future Farm
 6. Dutch Circulair Polymer Valley
 7. Tapijtcluster Genemuiden/Hasselt
 8. Circulair produceren en consumeren in Westerveld
 9. Port of Zwolle: Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid
 10. Toekomstbestendige arbeidsmarkt Regio Zwolle: Human Capital Agenda 2020-2023
 11. Spoorzone Innovatiedistrict
 12. Spoorzone Passerelle
 13. Duurzame groei toerisme en recreatie in Westerveld
 14. European Wetland Centre
 15. Station Steenwijk
 16. Robuust groenblauw netwerk in bebouwd gebied Zwolle
 17. Climate Campus,
 18. Quickscan Klimaatadaptatie en Brede welvaart in het Vechtdal

De communicatie over de projecten organiseren betrokken gemeenten of andere partners zelf in afstemming met het communicatieteam Regio Zwolle.

Contactgegevens communicatieteam Regio Deal Regio Zwolle