arrow left Terug

Geslaagd webinar voor raads- en statenleden Regio Zwolle

14 oktober 2020
| Door Regio Zwolle

Bijna veertig deelnemers telde het webinar over de regionale opgave Leefomgeving. Raadsleden en statenleden schoven op vrijdag 2 oktober vanuit hun huiskamer aan bij de digitale bijeenkomst georganiseerd door het Regio Zwolle Bureau.

Het webinar startte met een interview door Janneke Greveling, programmamanager Leefomgeving met Roger de Groot, voorzitter van de opgave Leefomgeving. De Groot: “De gemeente, de provincie en het Rijk zijn elk actief met ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving. Als Regio Zwolle pakken wij samen in regionaal verband thema’s op die binnen alle overheidslagen spelen. Zo creëren we meer impact op onze 780.000 inwoners en ondernemers. Grensontkennend op lokaal, regionaal én landelijk niveau.”

Vervolgens gingen de deelnemers in breakoutsessies met elkaar in gesprek over hun rol in de regionale samenwerking en waarom juist de fysieke leefomgeving de regionale schaal nodig heeft om samen te werken. Daarnaast ging de discussie over of verdere groei van Regio Zwolle een keuze is. Ook hoe je elkaar nodig hebt om sterker te worden als individuele gemeente of provincie was onderwerp van gesprek.

“Het webinar vond ik heel inspirerend en het was boeiend om op deze manier in gesprek te gaan met statenleden en raadsleden buiten je provincie en eigen gemeente. En dat over een thema dat ons allen aangaat. Ik realiseer me dat Regio Zwolle prominenter op de agenda mag staan en meer besproken moet worden. In de wandelgangen of in de raadzaal”, aldus een van de deelnemende raadsleden.

Regiovoorzitter Peter Snijders sprak het gezelschap toe met een korte toelichting over de lichtbestuurlijke samenwerking Regio Zwolle en de behaalde resultaten. Snijders benadrukte: “Samenwerken is niet vrijblijvend. Als regiovoorzitter durf ik wel te stellen dat het een must is. Juist in het belang van uw inwoners en de bedrijven in uw gemeente en provincie. Als je samenwerkt heb je meer impact op de lobby in Den Haag, Brussel en Duitsland. Onze belangen worden steeds beter gezien en dat heeft vaak tot gevolg een positieve financiële prikkel.“

Een ander onderwerp deze middag was de ontwikkelingen van Regio Zwolle tot NOVI-gebied, een toewijzing in de Nationale Omgevingsvisie. Door aangemerkt te worden als NOVI-gebied zijn we nog zichtbaarder voor het Rijk. Snijders: “We staan op het ‘lijstje’ en dat is heel belangrijk. We krijgen extra ruimte om te experimenteren op kleinere schaal, kansen te benutten en onze problematiek zichtbaar te maken op het gebied van kwalitatieve ruimte en klimaatopgaven. En dat alles heeft te maken met onze regionale opgave Leefomgeving!

De bijeenkomst werd afgesloten met een mini-college door hoogleraar bestuurskunde Geert Teisman van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Teisman hield een betoog in heldere taal over de rol van raden en staten in relatie tot regionaal samenwerken: “De huidige vraagstukken dwingen ons om samen te werken, om te bewegen op alle niveaus tussen organisaties. Ketens en netwerken helpen belangrijke dossiers verder en dat gaat op de grenzen van organisaties. Gemeenten en provincies hebben het meest aan buitenspelers. Mensen die graag verbindingen leggen buiten de organisatie. Wil je als raad of staten een goede voorzet krijgen dan moet je goede buitenspelers hebben en hen de ruimte bieden hun rol te laten spelen.”

Teisman had ook nog een tip voor de aanwezigen: “Politici hebben wel eens twijfels over samenwerken; het kost zoveel tijd en we willen onze invloed houden. Realiseer je je dat als je samen over regionale belangen praat, je kennis ontwikkelt en als samenwerkende organisaties veel sterker wordt. En als jouw gemeente het onderwerp Wonen op de agenda heeft bijvoorbeeld, kijk dan of je buurgemeenten daar ook over spreken en maak er een combinatie van met meerdere gemeenteraden. Dat creëert tijd en je ontwikkelt meer kennis. Benader het niet vanuit een strijd!”