arrow left Terug

De Wolden, Hoogeveen en Zwolle geselecteerd voor Proeftuin Aardgasvrije Wijken

10 november 2020
| Door Carla Dijkstra

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en  Zwolle hebben een voorstel ingediend om voor het aardgasvrij maken van een dorp of wijk een bijdrage te krijgen van het programma  Aardgasvrije Wijken (PAW) In De Wolden gaat het om de schoolkring Ansen, een plan om Ansen duurzaam en energie-onafhankelijk te maken. In Hoogeveen werd een plan ingediend voor de overgang van aardgas naar waterstof in de wijk Erflanden.  En  Zwolle gaat samen met Berkum Energieneutraal het traject naar een aardgasvrije en energie neutrale wijk verbeteren en waar mogelijk versnellen. PAW is een programma van het ministerie van BZK, EZ, Unie van Waterschappen, IPO en VNG en heeft als doel om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Met deze gemeenten heeft Regio Zwolle drie nationale proeftuinen in huis.

Schoolkring Ansen in De Wolden

In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen een aanvraag ingediend voor bijna 2,4 miljoen euro voor de tweede ronde proeftuinen. Wethouder Gerrie Hempen-Prent is blij met de selectie: “Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100% groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energie Kansen in onze gemeente. De bijdrage van het Rijk helpt hen de plannen voor het dorp te verwezenlijken. Tegelijkertijd profiteren de inwoners van de schoolkring van de bijdrage, doordat een deel van het geld bedoeld is voor hen, voor de verduurzaming van hun woning.”

Hoogeveen: van aardgas naar waterstof

De gemeente Hoogeveen krijgt via het Programma Aardgasvrije Wijken een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels. Wethouder Werner ten Kate is blij met deze toekenning: “Met deze bijdrage kunnen we aan de slag in Erflanden, samen met de bewoners en onze samenwerkingspartners, om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.”

Zwolle: energiebesparing en het verduurzamen van koopwoningen in wijk Berkum

De bijdrage van 4 miljoen euro is bestemd voor de eerste stap: energiebesparing en het verduurzamen van de koopwoningen in de wijk. Binnenkort gaan 85 woningen, op vrijwillige basis, al collectief aan de slag met het verduurzamen van hun huis. De werkzaamheden worden gezamenlijk in de markt gezet en uitgevoerd. Wanneer alles klaar is, wordt gekeken naar de ervaringen. Daarna wordt een plan gemaakt voor de volgende fase. Zwolle ziet deze eerste stap als belangrijke voorwaarde om de energietransitie op een verantwoorde manier uit te voeren.

Proeftuin

Een proeftuin aardgasvrije wijk richt zich op het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, een dorp of buurt in 2028. Het aardgasvrij maken van wijken of dorpen is een lastig proces waar geen eenduidige oplossing voor is. In een proeftuin moet daarom geleerd worden hoe belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid aangepakt kunnen worden.

De Wolden, Hoogeveen en Zwolle zijn gemeenten die bij de netwerksamenwerking Regio Zwolle behoren. Energie is een van de regionale opgaven. Voorzitter van de bestuurlijke tafel Energie Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen: “We zijn verheugd met deze drie mooie initiatieven in onze regio. In de eerste plaats voor de gemeenten zelf en hun inwoners, en in de tweede plaats vanwege de kennis en ervaring die door deze ‘Proeftuin Aardgasvrije wijken’ wordt opgebouwd binnen onze regio. Het zijn mooie voorbeelden voor andere gemeenten binnen onze regio en voor  Nederland. ”

Meer informatie