arrow left Terug

Digitale Regio Zwolle Dag zet projecten Regio Deal in de schijnwerpers

2 december 2020
| Door Regio Zwolle

Bijna 140 bestuurders kwamen bijeen tijdens de digitale Regio Zwolle Dag op donderdag 26 november. Uniek in deze vorm. Het merendeel van de gasten zag een interactief programma via een professionele liveverbinding rechtstreeks uit het stadhuis in Zwolle. Dit keer ging het over de Regio Deal Regio Zwolle: het eerste grote investeringsprogramma van 22,5 miljoen Rijksgeld en een cofinanciering van bijna 65 miljoen uit de regio. Peter Snijders, regiovoorzitter heette de gasten welkom in de digitale receptie en vervolgens verzorgde dagvoorzitter Emmely Lefevre de aftrap. De studiogasten gingen verdeeld over twee blokken in gesprek over de Regio Deal Regio Zwolle.

De reis naar de Regio Deal
De tafelgasten in de studio waren in het eerste blok Peter Snijders, Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle, Manon Koldewijn, programmamanager Regio Deal Regio Zwolle en Kees Praamstra, secretaris Regio Zwolle. Zij gingen met elkaar in gesprek over de reis naar een Regio Deal in samenwerking met het Rijk en andere partners, en de impact van de deal op de inwoners en ondernemers in Regio Zwolle.

Marc Hameleers, manager Regio Portefeuille LNV bij het Rijk, kwam in de uitzending via een beeldverbinding. Hameleers kijkt met een tevreden gevoel terug op het proces van de Regio Deal Regio Zwolle: ”Het proces van een Regio Deal is mensenwerk en bij Regio Zwolle zie ik ambitie gecombineerd met nuchterheid. Ik verheug me op de uitvoering ervan!” Ook gedeputeerde Bert Boerman werd ingebeld en hij benadrukte hoe belangrijk het is om grens ontkennend samen te werken. Het houdt niet op bij provincie-of gemeentegrenzen. Dat is ook de basis voor de Regio Deal Regio Zwolle”.

Projecten in beeld
Vervolgens in het tweede blok kwam de uitvoering van de projecten aan de orde. De Regio Deal Regio Zwolle is opgebouwd uit vier actielijnen met in totaal achttien projecten. Vanuit iedere actielijn werd een project toegelicht gecombineerd met schitterende video´s van elk project. Alle projecten dragen bij aan een sociaal sterke, innovatieve klimaatbestendige groeiregio vanuit de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te worden van Nederland. Waarbij groeien in balans voorop staat vanuit goed wonen, werken en ondernemen.

Vanuit actielijn 1 ‘de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb’ werd het project Future Farm toegelicht. Future Farm is een rundveehouderij, gelegen in gemeente Hardenberg, en wil het circulaire voorbeeld zijn voor collega-ondernemers in Regio Zwolle. Daarom is het bedrijf bezig met een nieuw project: ‘Future Farm Kennis & Innovatie-hub circulaire rundveehouderij. Gast aan tafel was eigenaar Erik Back.

Vanuit actielijn 2 ‘Human Capital Agenda’ werden de ervaringen van het bedrijf Van Gelder in beeld gebracht. Van Gelder in Elburg is een bedrijf dat medewerkers de gelegenheid biedt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten via mogelijkheden uit de Human Capital Agenda. Moniek Bom van de Human Capital Agenda was gast aan tafel.

En een evenwichtige groei van stad en platteland krijgt vorm vanuit actielijn 3. Gerrie Ebbeling van de gemeente Westerveld vertegenwoordigde enkele projecten met de gemeenschappelijke noemer Verleiden en verspreiden van het toerisme. Ze legde uit dat een betere spreiding van toeristen in Nationaal Park Weerribben-De Wieden noodzakelijk is. “Nu nog zetten de meeste toeristen koers richting Giethoorn, maar nieuwe technologieën als ‘smart mobility’ en ‘smart hospitality’ moeten daar verandering in brengen.”

De vierde actielijn richt zich op klimaatoplossingen. Een van de projecten die van start gaat, is ‘ Brede welvaart in het Vechtdal’. Bart Visser, lid van het projectteam vertelde aan tafel: “In totaal realiseren we met 16 gebiedspartners 23 projecten waarmee we werken aan de duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. De projecten staan in het teken van onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, economische groei, verduurzaming en recreatie.”

Wat betekent de Regio Deal Regio Zwolle voor inwoners en ondernemers
De Regio Deal Regio Zwolle is gericht op het versterken van de brede welvaart en de daaraan gekoppelde zogeheten Substainable Development Goals (SDG’s) zoals de Verenigde Naties die hebben opgesteld. De uitvoering van de Regio Deal is nu nog belangrijker gezien de impact van de coronacrisis op iedereen. Met een investeringspakket van 18 projecten dragen we bij aan het herstel van welvaart en welzijn met positief effect op onze ondernemers en inwoners.

Meer weten over de Regio Deal Regio Zwolle?
Kijk dan op de pagina Regio Deal van deze site.

Wie belangstelling heeft om de opname van de Regio Zwolle Dag te bekijken, kan de link van de uitzending opvragen via regiozwolle@zwolle.nl.