arrow left Terug

Vijf Gelderse gemeenten investeren in Regio Zwolle

10 december 2020
| Door Regio Zwolle

Vijf Gelderse gemeenten hebben hun krachten gebundeld en trekken samen op binnen de netwerksamenwerking Regio Zwolle. Dit doen zij onder de noemer van het bestuurlijk overleg ‘de Kop van de Veluwe’. Om slagvaardig te zijn en kans te maken op forse investeringen, hebben de betrokken gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet het afgelopen jaar een investeringsagenda gemaakt. Hierin zijn projecten opgenomen die passen in de agenda van Regio Zwolle. Op woensdag 9 december organiseerde  Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg en de voorzitter van het bestuurlijk overleg, een roadshow. Rozendaal haalde handtekeningen op bij bestuurders uit overheid, onderwijs en ondernemers.

De gemeente Nunspeet is per 1 januari 2020 aangesloten bij Regio Zwolle. Eerder maakte de gemeente Elburg die stap. Hattem, Heerde en Oldebroek waren al langer partner in deze  regio. De vijf gemeenten tellen samen ruim 100.000 inwoners. Ze beseffen dat ze alleen samen een factor van belang kunnen zijn, ook binnen Regio Zwolle. De ambitie van de Kop van de Veluwe, zoals deze gemeenten zich noemen, is in aanmerking te komen voor  grote investeringen in stedelijke opgaves en gebiedsontwikkelingen, in relatie tot nationale en Europese belangen.

Jan Nathan Rozendaal begon zijn tour bij gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland. De provincie helpt de gemeenten in hun samenwerking en draagt ook bij aan versterking van Regio Zwolle.

Markink: “Mooi dat er zoveel ondertekenaars zijn. We kunnen nu samen met de investeringsagenda aan de slag in Regio Zwolle. Deze regio ligt voor een groot deel niet in Gelderland; toch sluit deze samenwerking goed aan bij één van de belangrijkste principes van de provincie Gelderland: we zetten de opgaven en ambities centraal en die laten zich nou eenmaal niet tegenhouden door gemeente- of provinciegrenzen.”

Ook ondernemers in de regio zijn enthousiast over de investeringsagenda. Ook zij zien het belang van regionale samenwerking. Wietse Venema, voorzitter van het bedrijvencontact Heerde: “Recent hebben wij ons als bedrijvenkring weer aangesloten bij het overleg van bedrijvenkringen op de Veluwe. Dat helpt om gezamenlijk handen en voeten te geven aan de investeringsagenda van de Kop van de Veluwe. Wij zien het als een goede kans de wensen en ambities van ondernemers in dit gebied te bundelen en in te brengen in overleggen met onderwijs en overheid. Dat gaat ons echt verder brengen.”

Rozendaal overhandigde aan het einde van de dag de handtekeningen aan Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle. Daar sprak hij de verwachting uit dat de investeringsagenda bij zal dragen aan de ambitie van Regio Zwolle om de vierde economische topregio van Nederland te worden in 2030.