arrow left Terug

Analyse Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Regio Zwolle nu beschikbaar

26 januari 2021
| Door Regio Zwolle

In de tweede helft van 2020 heeft Regio Zwolle in samenwerking met Bureau Buiten een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft zich gericht op de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Regio Zwolle. Nu het onderzoek is afgerond is het onderzoeksrapport beschikbaar. U kunt hier het rapport downloaden.

Het onderzoek van Bureau Buiten bouwt voort op de onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen die in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn gedaan. Voor de drie betrokken gemeenten in Flevoland is aanvullend onderzoek verricht. Het onderzoek door Bureau Buiten heeft meerwaarde, doordat het beter aansluit op de economische basis van Regio Zwolle. Hierdoor kunnen we makkelijker de verbinding met regionale opgaven leggen.

Per bedrijventerrein heeft Bureau Buiten onderzocht wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Auke Schipper, portefeuillehouder bedrijventerreinen binnen de tafel Leefomgeving: `Uit de resultaten blijkt dat we als regio goed op weg zijn, maar we kunnen nog veel winst behalen. Het rapport leert ons dat er kansen liggen op het gebied van fysiek-ruimtelijk, sociaaleconomisch en duurzaam en gezondheid´.

Op vrijdag 19 februari werd een webinar gehouden voor wethouders, besturen van ondernemersverenigingen en parkmanagers. Ruim vijftig aanwezigen kregen de resultaten gepresenteerd door Regio Zwolle, in samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland Regio Zwolle. Via een online tool werden met interessante vragen en stellingen de aanwezigen gevraagd naar hun inbreng met betrekking tot dit onderwerp. De bijeenkomst werd afgesloten door voorzitter van de Tafel Leefomgeving Roger de Groot: ‘Dit onderzoek is een mooie basis om het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen verder te brengen. We krijgen hiermee inzicht hoe onze regio op dit gebied in elkaar steekt. De ontwikkeling van bedrijventerreinen heeft ook met leefomgeving in de breedte te maken, denk aan sociaal-economische aspecten. De bedrijven op deze terreinen genereren maar liefst 120.000 banen. Dat is een derde van het totaal aantal banen in onze regio, met een omzet van 9.7 miljard. Ik kijk uit naar de volgende stap.’

Nu het onderzoek is afgerond, zetten gemeenten, provincies, VNO-NCW en MKB-Nederland in Regio Zwolle vervolgstappen. Dit gaat leiden tot verdere optimalisatie van de inrichting en het gebruik van bedrijventerreinen. `Hiermee zijn we gereed voor de toekomst. Samen bouwen we deze regio uit tot de vierde economische topregio van Nederland!`, aldus Schipper.

 

 

Klik op de afbeelding en download het rapport