arrow left Terug

Geslaagde landelijke kennisconferentie Regio Deals met bijdragen Regio Zwolle

4 februari 2021
| Door Regio Zwolle

Tijdens de laatste week van januari hield het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de landelijke kennisconferentie ’Samen voor krachtige regio’s’. Centraal stonden de oogst van resultaten en het geleerde uit de 30 Regio Deals tot nu toe, waaronder de Regio Deal Regio Zwolle. Regio Zwolle leverde twee bijdragen. Een in de vorm van een webinar over human capital en de andere bijdrage werd geleverd door Liesbeth Cremers, Ronald Visser en regiovoorzitter Peter Snijders die in gesprek gingen met demissionair minister Carola Schouten van LNV tijdens een live-uitzending op donderdag 28 januari.

Webinar Upgrade Jezelf in Regio Zwolle
Regio Zwolle werkt, net als veel andere regio’s, hard aan het behouden, aantrekken en opleiden van voldoende gekwalificeerde mensen. Dit onder de vlag van de Human Capital Agenda Programmamanager Human Capital Agenda en Regio Deal Manon Koldewijn en Lisa Heethaar, expert van de Sectortafel Creatieve Industrie, deelden de regionale human capital aanpak in een goed bezocht webinar. Het webinar bood veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis over het bouwen aan een sterke en vitale arbeidsmarkt. Een inspirerende bijeenkomst, die zeker een vervolg krijgt.

Regio Zwolle aan tafel bij minister Schouten
De conferentieweek werd donderdag 28 januari afgesloten met een online live-uitzending vanuit een ingerichte studio in Madurodam, waar met een knipoog de Nederlandse regio’s dichtbij werden gehaald in tijden van corona. Demissionair minister Carola Schouten ontving als coördinerend bewindspersoon gasten uit verschillende regio’s om te praten over de behaalde resultaten en geleerde lessen van de Regio Deals. Dagvoorzitter Marijke Roskam begeleidde de gesprekken en de interactie met het publiek. Vanuit de Regio Deal Regio Zwolle gingen regiovoorzitter Peter Snijders, Liesbeth Cremers, inwoner van het Vechtdal en mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren en Ronald Visser, ondernemer en initiatiefnemer van Versnellingshoeve ’t Kiemt in gesprek met de demissionair minister over wat er precies in de Regio Deal projecten gebeurt en wat dat oplevert voor inwoners en ondernemers in de regio.

Liesbeth Cremers betrokken bij het project Brede Welvaart in het Vechtdal vertelde hoe belangrijk het is om iedereen vanaf het begin goed mee te nemen. “Door bij elkaar aan tafel te komen, ontstaan ideeën en draagvlak.” Ronald Visser, betrokken bij het project circulair produceren en consumeren in Westerveld vertelde vol trots dat ook een relatief kleine gemeente als Westerveld van belang is in een Regio Deal met het Rijk. “Die erkenning is belangrijk voor onze ondernemers en inwoners!”

Peter Snijders kreeg onder meer de vraag van de dagvoorzitter hoe de samenwerking tussen Rijk en regio verloopt. “Heel constructief. We werken echt als gelijkwaardige partners samen. Het is een bijzondere reis die we met elkaar zijn aangegaan. Het Rijk heeft heel goed geluisterd naar wat de regio belangrijk vindt en nodig heeft.

Enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals
Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Van Peter Snijders mag een volgend kabinet meer Regio Deals maken. “De tijd is voorbij van one size fits all. Regio Deals sluiten aan op het unieke en het eigene van de regio. Met de Regio Deals benut je de eigen kracht van een gebied en het Rijk kan helpen dit in partnerschap te versterken. Nodig, omdat iedere regio anders is.” Demissionair minister Schouten beaamde dit: “Het is belangrijk dat de manier van werken in de Regio Deals wordt doorgezet, dat geef ik een nieuw kabinet zeker mee.”

De live-uitzending gemist? Terugkijken kan via deze link.

Leren voor de toekomst
Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving. Dit kabinet maakte daar 950 miljoen euro voor vrij. Elke regio in Nederland heeft een eigen karakter, en elke regio heeft iets anders nodig. Op dat eigene van de regio sluiten de dertig Regio Deals aan die vanaf 2018 in heel Nederland zijn gestart. Ook Regio Zwolle heeft een Regio Deal met het Rijk gesloten en zit sinds eind 2020 in de uitvoeringsfase. Met dit nieuwe instrument van het Rijk en de regio´s wordt de brede welvaart voor inwoners en ondernemers in de regio versterkt op een manier die recht doet aan die regio. In januari stuurde demissionair minister Schouten de tweede voortgangsrapportage Regio Deals aan de Tweede Kamer. De complete Kamerbrief met de voortgangsrapportage en de evaluatie van het instrument Regio Deals is hier na te lezen.

Meer informatie zie www.regiozwolle.info/regiodeal.