arrow left Terug

Nieuwe stappen op weg naar een rechtstreekse spoorverbinding Zwolle – Münster gezet

12 februari 2021
| Door Regio Zwolle

De Euregio, het samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten in de grensstreek,  is in 2019 een onderzoek gestart naar het verduurzamen, versnellen en het comfortabeler maken van het spoortraject tussen Zwolle en Münster.  Voor het project EuRegiorail, dat Regio Zwolle, Regio Twente  en het Münsterland  via een directe spoorverbinding met elkaar wil verbinden, is eind 2020 een uitvoeringsagenda vastgesteld. De uitvoeringsagenda is het ‘spoorboekje’ op weg naar een directe, duurzame treinverbinding tussen Zwolle en Münster. De bedoeling is dat de trein in 2027 gaat rijden. Een voor Regio Zwolle belangrijke ontwikkeling.

Het project EuregioRail past in de plannen van Regio Zwolle om verder te bouwen aan een betere bereikbaarheid van de regio, ook over de grens met Duitsland, zoals benoemd in de Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle. Ook sluit het project aan bij de ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid. Wout Wagenmans, wethouder regiogemeente Raalte,  trekker van de Salland-corridor en lid van de bestuurlijke begeleidingsgroep EuregioRail: “Deze ontwikkeling is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle. Bovendien maakt het de regio minder afhankelijk van wegvervoer.”

De verbetering van de spoorverbinding tussen Münster en Zwolle vergroot de capaciteit, verkort reistijden, en verbetert  de luchtkwaliteit door het vervangen van dieseltreinen door elektrische treinen. Met het optimaliseren van de spoorverbinding zijn universiteiten en hogescholen aan beide zijden van de grens straks beter verbonden en het maakt het makkelijker om over de grens te werken en verblijven. Kortom, een stimulans voor de regionale economie

Tijdens het laatste Bestuurlijk Overleg MIRT hebben Rijk en regio gezamenlijk het belang onderschreven van de corridor Zwolle – Twente – Münster, dit mede in het licht van het Toekomstbeeld OV2040 aan Nederlandse zijde en het Deutschlandtakt aan Duitse zijde. Het Toekomstbeeld  OV 2040 beschrijft de visie op het openbaar vervoer in 2040 van het Rijk, provincies, regio’s, vervoerders en ProRail.  Het Deutschlandtakt beschrijft de toekomstplannen voor het openbaar vervoer in Duitsland.

William Dogger, wethouder gemeente Zwolle en  lid van de bestuurlijke begeleidingsgroep EuregioRail: “Deze directe treinverbinding tussen Regio Zwolle, Regio  Twente en Münster versterkt de OV-knooppuntfunctie van Regio Zwolle. Nu al is Zwolle het tweede spoorknooppunt van Nederland met verbindingen in acht richtingen. Daarin ontbreekt nog een directe verbinding met Duitsland. Met deze spoorverbinding  ontstaat er een rechtstreekse  verbinding  tussen sterke groeiregio’s die elkaar volgens het onderzoek Kracht van Oost veel te bieden hebben.”

De komende twee jaar doet een projectconsortium onder leiding van de Euregio verder onderzoek om de kosten en baten van de verbetering van de spoorverbinding te analyseren. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europese programma Interreg. Ook  Regio Zwolle, gemeente  Zwolle, Regio Twente, gemeente Enschede, provincie Overijssel  en een groot aantal Duitse partners dragen bij in de kosten van het onderzoek.