arrow left Terug

Regio Zwolle en Regio Twente hebben sterkste lobby in Den Haag

4 maart 2021
| Door Regio Zwolle

Welke regio heeft de sterkste lobbykracht? Welke regio heeft dat volgens de andere regio’s? Heeft de Regio Deal bijgedragen aan het versterken van de lobby van regio’s? Wat gaan regio’s doen richting de komende verkiezingen?

Adviesbureau WePublic heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de lobbykracht van regio’s. Door middel van interviews met regio’s en regionale Tweede Kamerleden is de lobbykracht van vijftien regio’s in kaart gebracht die een Regio Deal hebben toegewezen. De resultaten staan in bijgaande presentatie en infografic. Regio Zwolle neemt een tweede plek in op de ranglijst van regio’s met de sterkste lobbykracht en ook zijn er lovende woorden van Kamerleden over Regio Zwolle: “Zichtbaar en goed in contact.” Op plek 1 staat Regio Twente.

Regio Zwolle weet zich te onderscheiden en duidelijk te maken wat deze regio uniek maakt. Ook zijn de contacten met de departementen en Kamerleden sterk. Richard Korteland, portefeuillehouder Public affairs Regio Zwolle, reageert trots: “Dit is een erkenning van kennis, ervaring, betrokkenheid en inzet van ons allen. Het resultaat van samen optrekken in de lobby van ondernemers, onderwijs én overheid in de regio.”

Het onderzoek gaat specifiek in op de lobby met als doel de toekenning van een Regio Deal met het Rijk. Regio Zwolle heeft in haar lobbyaanpak zonneklaar het verschil weten te maken in Den Haag. Onder leiding van René de Heer, wethouder Economie van de gemeente Zwolle en voorzitter van het regionale programma Human Capital Agenda, wist Regio Zwolle het belang van een Regio Deal goed onder de aandacht te brengen bij volksvertegenwoordigers. “Op het juiste moment, met de juiste mensen bij het juiste overleg aanwezig zijn, het inzetten van bestuurlijke contacten en het houden van ludieke acties in Den Haag. Telkens vanuit een consistente en uitgekiende boodschap over het belang van een Regio Deal voor Regio Zwolle in samenwerking met provincies, het Rijk, ondernemers en onderwijs. Dat vraagt deskundigheid en het rapport laat zien dat we dat als regio goed beheersen”, aldus Korteland.

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Met de Regio Deal zet Regio Zwolle in op het realiseren van een innovatieve, circulaire, sociaal sterke en inclusieve klimaatbestendige groeiregio. Dit sluit aan bij de ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn waarbij we als regio de economische hoofdstructuur van Nederland completeren. Korteland: “Regio Zwolle slim benutten, is Nederland beter benutten. In het belang van onze 780.000 inwoners en duizenden bedrijven.”

Regionale en landelijke media berichten over het rapport: