arrow left Terug

Unieke Akte van Oost gepresenteerd door regionale kandidaat-Kamerleden

4 maart 2021
| Door Regio Zwolle

Acht regio’s waaronder Regio Zwolle bieden oplossingen en innovaties voor héél Nederland

Kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van negen politieke partijen (CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, SGP en Volt) presenteerden donderdag 4 maart tijdens de live webcast Kracht van Oost de Akte van Oost, zie Nederland Slim Benutten – Akte van Oost

In de Akte verklaren de kandidaat-Kamerleden zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat door een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar verkiezingen een dergelijke regionale verklaring is gepresenteerd.

De betrokken kandidaat-Kamerleden scharen zich met deze verklaring achter de genoemde oplossingen en innovaties in de acht regio’s in Oost-Nederland waaronder Regio Zwolle.

Van de kandidaat-Kamerleden die de Akte van Oost ondertekenden, zijn op 31 maart als nieuw of herkozen Tweede Kamerlid geïnstalleerd: Thom van Campen (VVD), Rob Jetten (D66), Hilde Palland (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Chris Stoffer (SGP). Zij kijken ernaar uit om zich als volksvertegenwoordiger hard te maken om de kansen vanuit Oost-Nederland slim te benutten voor héél Nederland.
Charlotte Brand (PvdA), Eppo Bruins (ChristenUnie), Frank Futselaar (SP) en Thomas van der Meer (Volt) haalden met hun partij niet genoeg stemmen voor een plek in de Tweede Kamer.

Specifieke aanknopingspunten voor Regio Zwolle in de Akte van Oost zijn bijvoorbeeld steun voor mkb en familiebedrijven bij het innoveren, steun voor de regionale arbeidsmarktaanpak / inclusief omscholing, de erkenning van de woningbouwopgave, de spoorverdubbeling Zwolle-Twente en ondersteuning voor bedrijven in de tapijtindustrie (cluster Genemuiden) bij de aanpak van de CO2 reductie opgave.